Matrix-studie 2022 uit de startblokken

FacebookTwitterLinkedIn

BAM, DMA en UMA trekken samen de nieuwe editie van de Matrix-studie op gang. Het gaat om de twaalfde editie van de studie, die als doel heeft om de grootte van digital in de totale adspend mee te geven, net als de verdeling van de verschillende digitale kanalen.

Op 1 maart is het startschot gegeven van de Matrix-studie, editie 2022. De field zal tot midden maart lopen en tijdens deze periode zullen de initiatiefnemers adverteerders en medewerkers van creatieve en mediabureaus bevragen over de spendings in digital. Dit via een online (CAWI) en telefonisch (CATI) luik.

Doelstelling is zoals steeds om te kunnen meegeven welk percentage van de adspend digital inmiddels vertegenwoordigt”, zegt Luc Eeckhout (Phimedia), die de studie als consultant op poten zet. “Dit zowel voor wat betreft media buying door de media- en creatieve bureaus als rechtstreekse aankoop. Daarnaast meten we de verdeling van de verschillende digitale touchpoints.

De studie neemt bij de kanalen voor het eerst addressable tv op. Het tonen van tv-spots aan een segment van het publiek van de zender neemt immers een steeds grotere hap uit de tv-budgetten in. De Matrix-studie bevestigt hiermee dat ze jaar na jaar de nieuwe kanalen in de studie opneemt. De vorige jaren vervoegden o.a. influencer marketing, podcasts en digital out-of-home (DOOH) het lijstje aan mogelijkheden.

Een laatste nieuwigheid zijn een aantal vragen over de houding van adverteerders en bureaus rond cookieless. Binnenkort zullen ze immers geen third party cookies meer kunnen gebruiken om surfers te volgen en doelgerichte advertenties aan te bieden.

Eind mei zullen BAM, DMA en UMA de resultaten van deze golf voorstellen. Wie werkzaam is in een communicatiebureau, mediabureau of als adverteerder kan aan het onderzoek deelnemen via deze online link.