Seen from Space: “Video joined the dear TV star”

FacebookTwitterLinkedIn

De publicatie van de gezamenlijke UBA en UMA Benchmark met de netto mediabestedingen voor 2023 kwam niet per se als een verrassing: de groei van het aandeel van digital als geheel was verwacht. Niemand wist echter hoe groot de stijging zou zijn. Veel spectaculairder is het sterk groeiende aandeel van online video: daar waar OLV in 2022 7,5% van de totale mediabestedingen vertegenwoordigde, bedraagt dat percentage in 2023 9,2%. Daarmee zet OLV de sterkste groei in digital neer. Deze groei lijkt op zijn minst gedeeltelijk de daling van het aandeel van televisie in de reclame-uitgaven te compenseren.

Als we televisie en digitale video samennemen, bedraagt het verschil tussen 2022 en 2023 slechts één procentpunt, van 43,1% naar 42% van de totale crossmediale uitgaven. Een nog sterkere aanwijzing voor de verschuivende tv-investeringen naar online video is de spectaculaire toename van het volume dat naar lokale platformen gaat. Het aandeel van lokale uitgevers is gestegen van 54% naar bijna 69%, ten koste van de internationale uitgevers (voornamelijk YouTube), die sterk teruglopen. Kortom, een aanzienlijk deel van de verliezen die zenders hebben geleden op hun lineaire streams verdienen ze terug via hun video-on-demand.

We mogen anderzijds niet vergeten dat televisie met 33% het belangrijkste individuele reclamekanaal in België blijft, ruim voor nummer twee – radio – die goed is voor 14% van het totaal. Als we kijken naar de productsectoren die het meest investeren in absolute termen, komt de top van de ranglijst overeen met de topinvesteerders in digitale reclame, hoewel de volgorde kan verschillen: retail is in feite de belangrijkste digitale sector in het algemeen, maar de tweede in online video. Op de vijfde plaats wat betreft het aandeel in online video staat de auto-industrie (die op de tweede plaats staat in de ‘algemene’ digitale ranglijst). De drankensector staat bovenaan voor video en op de zevende plaats bij digital in zijn geheel.

De analyse van het aandeel van video in de totale digitale investeringen levert een interessante les: een aantal kleinere productsectoren, zoals ‘kleding/accessoires’, reserveert alle digitale investeringen voor video, maar is in absolute cijfers de kleinste investeerder in dit kanaal. Met een gemiddelde voor alle sectoren van 26%, hebben we toekenningen in de topsectoren die variëren van 100% tot 34%. Veel van deze sectoren hebben hun aandeel in online video vergroot ten opzichte van vorig jaar.

Deze ranglijst heeft nog twee andere kenmerken: hij bestaat in het algemeen uit sectoren met een laag investeringsaandeel (met de opmerkelijke uitzondering van de categorieën eten en drinken), en er zijn vrij veel FMCG-producten. Dit is nog een bewijs van de verschuiving: online video lijkt geëvolueerd te zijn naar de ideale aanvulling op televisie, een medium waar dit type adverteerder over het algemeen nogal tuk op is.

Kortom, het ’totale video’ ecosysteem dat de Belgische operatoren voorstaan, lijkt een realiteit in wording te zijn. Da’s waarschijnlijk een van de belangrijkste lessen die we kunnen trekken uit deze nieuwe Benchmark.SeenFromSpace

Redactie: MM.