The Great Resignation: onderzoek van invloed COVID op sollicitatiegedrag en werkbeleving

FacebookTwitterLinkedIn

In de Verenigde Staten ontstond recent de idee dat de coronapandemie tot een grote ontslaggolf heeft geleid (‘the great resignation’). Een groot aantal werkenden zou vrijwillig van werk veranderd zijn, of binnenkort willen veranderen. Jobsite StepStone & KU Leuven deden een onderzoek bij 1100 respondenten en gingen na of COVID niet enkel het sollicitatiegedrag, maar ook de beleving van het werk beïnvloed heeft.

Meer dan de helft (53%) van de werknemers die tijdens de coronacrisis tijdelijk werkloos waren, is op zoek naar een andere job. 6 op de 10 respondenten – ook zij die niet tijdelijk werkloos waren – voelen zich sinds de pandemie minder gelukkig en minder enthousiast over hun werk. En precies daarom willen ze van werk veranderen.

Er werd o.a. vastgesteld dat deze daling in o.m. enthousiasme en tevredenheid te maken heeft met een verslechtering van vijf aspecten van de werkbeleving:

  • De balans werk-privéleven
  • De mate waarin men beslissingen kan nemen
  • De mate waarin men kan bijleren op het werk
  • De contacten met de leidinggevende
  • De kansen op promotie

Het is dus niet enkel omdat de werk-thuisbalans verslechterde (door bv. een vervaging van de grens tussen beide sferen) dat de respondenten ander werk zoeken. Ook de andere, hierboven vermelde aspecten van hun werk werden slechter qua kwaliteit, waardoor ze van werk willen veranderen.