Seen from Space: Radio en audio

FacebookTwitterLinkedIn

De eerste levering van de radiobereikstudie van het CIM voor 2024 is een feit. Een mooie gelegenheid om de reeks kadervragen die in 2020 ingevoerd werden te herbekijken.

Een tiental audiobronnen worden aldus geanalyseerd aan de hand van een behoorlijk algemene vraag: “Heeft u de afgelopen maanden geluisterd naar…?”.

Daarna volgen de klassieke types: FM, DAB+, internet (met inbegrip van aggregators als Radioplayer.be) of live beluisterde tv, maar ook uitgesteld luisteren.

Omdat het om ‘total audio’ gaat, komen ook de verschillende muzikale opties aan bod: offline, audio streaming zoals Spotify of videoplatformen zoals YouTube.

Originele podcasts (onderscheiden van heruitgezonden podcasts die in feite thuishoren onder de categorie “uitgesteld luisteren’) behoorden ook tot het geheel, maar werden niet weerhouden in de twee laatste golven van 2023 en dus ook niet in de data voor 2024.

Volgens deze laatste gegevens voor radio overheerst live nog steeds ruimschoots. Via een heel scala aan verschillende platformen, waarbij de analoge FM-technologie nog steeds domineert.

DAB+ is moderner en boekt gestaag vooruitgang en is beter ingeburgerd in Vlaanderen. Maar aan beide zijden van de taalgrens blijft het op de tweede plaats staan in termen van gebruik. De andere luisterwijzen zijn min of meer stabiel.

Deze zeer algemene gegevens zeggen uiteraard niets over de gebruiksfrequentie van de verschillende audio-opties, noch over de tijd die aan elke optie besteed wordt (dat is de taak van een onderzoek als ‘Audio Time’).

Terwijl het ‘on demand’ luisteren uit de data verdwenen is, beschikken we wel nog over de opvolging van de bronnen die gebruikt worden voor het beluisteren van muziek.

Daarin zien we tegengestelde evoluties voor de consumptie van eigen muziek (gekocht of gedownload) en muziekstreaming. Laatstgenoemde groeit gestaag, in tegenstelling tot eerstgenoemde.

Zoals we eerder al opmerkten, is streaming de luistermodus die vandaag de grootste uitdager van live radio is. Dat belet niet dat live radio nog altijd goed is voor een luisterduur van bijna 2,5 uur per dag (147 minuten). Streaming kan deze stevige positie (nog) niet in het gedrang brengen.

Om dit cijfer te kaderen, verwijzen we naar de CIM Audio Time-studie, ook al hanteert die een ander onderzoeksprotocol en is ze gedeeltelijk gebaseerd op een ander universum.

Volgens dat onderzoek vertegenwoordigt live radio 66% van de luistertijd in België. Muziekstreaming is daarin goed voor 17% van de dagelijkse audioconsumptie. De ‘radio star’ houdt dus goed stand tegenover muziekstreaming.

https://www.space.be/img/upload/471975bfcf0e73b2c5ac4adbdf2b19f6.jpeg

Redactie: MM.