Space Essentials – De studie Broadcaster Advertising Efficiency: kwaliteit is OK, kwantiteit voor bijsturing vatbaar

FacebookTwitterLinkedIn

De IP TV-studie naar de impact van de televisiezender op de reclame pakt een ingewikkeld – en polemisch – onderwerp op een interessante manier aan. Deze BAE (wat staat voor Broadcaster Advertising Efficiency) kan worden samengevat in 3 hoofdstellingen:

1. Er is een ander soort van kijker – of een ander kijkklimaat – naargelang van de zender waarnaar men kijkt,
RTL-TVi versus La Une

2. Dit verschil beïnvloedt de manier waarop de door beide zenders uitgezonden reclame wordt waargenomen

3. De verschillende waarneming leidt tot een hogere reclame-efficiëntie op de ene zender – RTL-TVi vanzelfsprekend! – dan bij de andere.

 

In een notendop:

• IP TV wilde aantonen dat er een verschil is qua reclame-efficiëntie tussen zijn voornaamste zender, RTL-TVi, en diens concurrent, La Une.

• Tegenover een zo ingewikkeld onderwerp is de kwantificering volgens ons niet gelukt: er zijn te veel belangrijke factoren die niet konden worden gecontroleerd. Het meten van de impact kan dus niet worden gestuurd.

• Op kwalitatief vlak daarentegen (profiel van de kijkers, manier waarop de reclame wordt onthaald) is de studie het meest relevant: zij bevestigt trouwens wat andere bronnen en studies ons elders bijbrengen.