Space Essentials – 2010 was een “goed jaar” in de media

FacebookTwitterLinkedIn

De MDB-gegevens die onlangs voor het volledige jaar 2010 werden gepubliceerd, gaan opnieuw in stijgende lijn. Na een lichte daling in 2009 (waar het laatste kwartaal nog veel goedmaakte), vertoont 2010 een onbetwistbare groei.

 

Niet iedereen echter deelt in de feestvreugde: de audiovisuele media (radio en tv) en internet zijn de grote winnaars, terwijl enkel de gratis regionale pers er echt op achteruit gaat. De consumentengoederen, en dan vooral cosmeticaproducten, de distributiesector, de media en de automobielsector zijn verantwoordelijk voor deze opleving.

 

In een notendop:

• Evolutie (bruto) van de mediamarkt in 2010: +6% in constante termen tegenover 2009, na een jaar van achteruitgang (- 1% in 2009) en een zwakke groei (+1.5% in 2008).

• De groei is over het algemeen goed verdeeld over het hele jaar, maar niet over alle media: internet en de radio blijven de grootste stijgers, gevolgd door de tv, de dagbladpers en de bioscoop.

• Toenemende investeringen in de consumentengoederen en de distributie.

• De top drie van de adverteerders is ongewijzigd: P&G, Unilever en Belgacom, maar P&G is wel opnieuw de nr. 1 geworden.

• Direct mail gaat met 1% vooruit en verliest in relatieve cijfers. De groei is hier vooral toe te schrijven aan de distributie en de schoonheids- en hygiëneproducten