Seen from Space: Roze toekomst voor gekraakte prijzen

FacebookTwitterLinkedIn

Gondola vertelt ons dat het aandeel van de promotionele verkoop in de detailhandel piekte tijdens de eerste vier maanden van 2022: +19% tegenover 2021, dat al aan een sterke stijging begonnen was in vergelijking met het coronajaar ervoor. “Tijdens de voorgaande jaren lag het aandeel van de promoties rond de 18%”, schrijft Gondola. Kortom, er is sprake van een sterke opleving.

Je hoeft geen doctor in de economie te zijn om dit in verband te brengen met de explosieve inflatie waarmee onze markten te kampen hebben, vooral als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Deze prijsstijgingen zijn nog niet al te zichtbaar in de categorieën die specifiek onder retail vallen: voeding, dranken (ook alcoholische) en schoonmaakproducten. Wellicht is het einde van de prijsstijgingen van basisproducten nog niet in zicht en anderzijds zal de sterke toename van de promoties de tendens waarschijnlijk afremmen, althans tijdelijk.

Consumenten lijken vragende partij als het om promoties gaat: volgens de 13.000 mensen die in 2021 wereldwijd door Salesforce bevraagd werden (van wie ongeveer 500 in België), is de eerste reden die wordt aangehaald om van merk te veranderen een betere deal. Kortom, een betere prijs.

Graag preciseren we dat aandacht voor de merkwaarden – wat sommigen ‘purpose’ zouden noemen – op de laatste plaats komt in de rangschikking. En de enquête dateert van vorig jaar, toen de inflatie er nog niet zo hard inhakte als nu! Nu hebben promoties en lage prijzen soms een serieuze impact op de marges van de fabrikanten, die aan de andere kant van de keten worden getroffen door de stijging van de grondstofprijzen.

Kortom, deze hele context doet vrezen voor de toepassing van een recept dat vrij gebruikelijk is als de rentabiliteit onder druk komt te staan: besparingen op het reclamebudget, een favoriete maatregel in tijden van crisis. Zover is het precies nog niet, maar waarschijnlijk zal het in de komende maanden nodig worden eraan te herinneren dat wie investeert in tijden van crisis, er achteraf meestal sterker uitkomt. Hopelijk blijft deze boodschap beter hangen dan die van de gekraakte prijzen.

Redactie: MM.