Seen from Space: België geen voorloper in e-commerce

FacebookTwitterLinkedIn

DotsinMinds is een exclusief onderzoek van Space dat begin juni voorgesteld werd tijdens een sessie van CommPass. Ze wordt ook uitgebreid toegelicht op het platform Outer Space.

DotsinMinds werd in maart 2022 online uitgevoerd door AQ-Rate, meer bepaald bij een bevolking van 18 tot 70 jaar oud. Bedoeling: de digitale ervaring van de Belgen bestuderen aan de hand van een reeks attitudevragen. De vragenlijst begon weliswaar met een onderdeel over online-gebruik. De frequentievragen over zeven stellingen leidden tot de conclusie dat de favoriete digitale activiteiten te maken hebben met relaties (e-mail en sociale netwerken) en informatie, die de top drie vormen.

Online winkelen blijkt een van de minst frequente activiteiten te zijn, slechts goed voor 11,5% in de wekelijkse praktijk van de respondenten, de laagste penetratie van alle proposities. Hoewel online winkelen selectief is op vrouwen, jongeren onder de 35 jaar en de beroepsbevolking, blijft het de minst frequente toepassingsvorm bij deze verschillende segmenten. Deze relatief zwakke prestatie is niet verrassend als je ze in het juiste perspectief bekijkt.

Dankzij de verschillende ‘Digital 2022’ rapporten konden we België vergelijken met zijn belangrijkste buurlanden: Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (met de precisering dat zowel het universum van respondenten – 16-64 jaar – als de periode – 3de kwartaal 2021) verschillen van DotsinMinds. Bovendien zijn de vragen die in deze internationale vergelijking worden gesteld specifieker, aangezien zij meestal op specifieke aspecten gericht zijn.

Niettemin blijkt dat ons land voor bijna al deze aspecten een van de laagste penetraties heeft, zowel voor de algemene benadering van “purchased online” als voor meer specifieke soorten aankopen, zoals “groceries”, waar we het laagst scoren. Aangezien dit soort aankopen het vaakst voorkomt (het gaat om FMCG, d.w.z. aankopen met een hoge frequentie), is het heel normaal dat online winkelen in DotsinMinds als een zeer episodische activiteit voorkomt. Het enige type aankoop waar België vrij goed scoort in vergelijking met de meeste van zijn buurlanden is tweedehands, maar dit is niet een zeer gangbare praktijk.

Redactie: MM.