Seen from Space: Radio in Vlaanderen tijdens de lockdown, een beetje zoals televisie

FacebookTwitterLinkedIn

Eind maart zorgde een online enquête van de VRT voor een gedeeltelijk antwoord op een vraag die de markt herhaaldelijk stelt sinds het begin van de coronacrisis: ‘Hoe zit het met het radiobereik tijdens de lockdown?’ 

Onze analyse van de radiogegevens in normale tijden (het jaar 2019) besloot dat een bereikstijging tot de mogelijkheden behoorde: het gros van de door het CIM doorgegeven luistertijd gebeurt thuis en de lockdown heeft misschien gezorgd voor een overdracht van de radioconsumptie in de auto of op het werk naar thuis. De hypothese van stabiel gedrag is dus plausibel en de grotere hoeveelheid tijd die thuis wordt doorgebracht – de voornaamste luisterplaats – kan het radiobereik zelfs hebben geboost.

De VRT-enquête versterkt de veronderstelling van een bereikstijging. Van de 1.378 respondenten die online werden bevraagd, verklaart één op vier de afgelopen dagen meer naar de radio te hebben geluisterd, wat rechtsreeks verband houdt met de maatregelen ter bestrijding van de pandemie, met een bijna gelijke verdeling tussen diegenen die hun consumptie een beetje of veel zagen toenemen. “Op de hoogte blijven van wat er gebeurt” is de hoofdreden die door de respondenten wordt aangehaald. De analyse per leeftijdscategorie legt belangrijke verschillen bloot: het zijn vooral de jongeren die verklaren meer naar de radio te luisteren, terwijl de toenames bij de oudere leeftijdsgroepen proportioneel lager liggen.

Dat fenomeen sluit aan bij wat we vaststellen voor het televisiebereik in lockdowntijden: de ‘light’ users van het medium tekenen veel grotere stijgingen op dan de ‘heavy’ users. Het gaat wellicht om een teken van toegenomen belangstelling voor een vaste waarde en dus zou de radioconsumptie op dezelfde manier evolueren als die van de televisie.

Redactie: MM.