Seen from Space: Over de boost van het bereik van de magazinepers

FacebookTwitterLinkedIn

Zoals iedereen weet, betreft de voornaamste innovatie in de NRS-studie inzake perslezers in België de fusie van de verklaarde gegevens met het gemeten bereik uit de Internetstudie van het CIM. Daarmee wordt een langverwachte vernieuwing werkelijkheid. Een van de voorspelbare gevolgen van deze ingreep is dat heel wat perstitels een groter digitaal bereik krijgen. Aldus geschiedde.

Vorig jaar steeg het LLP-bereik van de kranten met 39% als we het ’total brand’ bereik (dus paper+ digital+online) vergeleken met paper+digital. Dezelfde ratio bedraagt nu 68%. Het effect is kleiner binnen de magazinepers en evolueerde van 16 naar 25%. Maar dit gemiddelde verbergt een andere realiteit. Vorig jaar berustte het total brand bereik van de magazines op verklaringen, terwijl vandaag enkel nog het geregistreerde bereik meegerekend wordt. Daardoor profiteren minder magazinetitels van de ‘digitale boost’.

Voor 28 magazines is het total brand bereik hetzelfde als het paper+digital bereik. Vorig jaar was dat maar het geval voor 7 magazines. In principe zou het in rekening brengen van het digitale bereik het lezersprofiel moeten verjongen en eventueel ook andere waarden, zoals het socioprofessionele statuut van de lezers, beïnvloeden. De grafiek rechts illustreert enkele profielcomponenten voor kranten en magazines, met een onderscheid tussen het paper+digital bereik, het total brand bereik en het verschil tussen beide (dus het online only bereik). Deze drie modaliteiten worden weergegeven volgens de gemiddelde leeftijd en de “gemiddelde” sociale categorie, verkregen door elk van de 8 basislagen te wegen en te delen door het totale lezerspubliek.

En er is wel degelijk sprake van een online effect, een jongere en meer premium lezerskring. (waarbij premiumisering betekent dat de gemiddelde sociale categorie van het lezerspubliek enigszins afneemt, wat duidt op een iets meer “premium” sociale status). Maar in sommige gevallen gebeurt iets verrassends. Het online only lezerspubliek is ouder en iets minder begoed dan bij de print of digitale versies. Dit is met name het geval bij de Franstalige dagbladen, waar voor verschillende titels het online only lezerspubliek iets ouder is dan de rest. Verrassend, maar het herinnert ons eraan dat het internet diep ingeburgerd is bij de Belgische bevolking, vooral bij de geschoolde bevolkingsgroepen, toch de voornaamste doelgroep van de pers.

Redactie: MM.