Seen from Space: Informatiebronnen over de merken, Belgisch compromis

FacebookTwitterLinkedIn

“Hoe informeert u zich meestal over nieuwe merken of producten?” Die vraag wordt al meerdere jaren gesteld in de Global Web Index enquête (GWI), ook in België. Belangrijke precisering: het gaat hier om een onderzoek dat uitsluitend online gevoerd wordt bij de internetbevolking van 16 tot 64 jaar.

Volgens de geconsolideerde resultaten voor de vier trimesters van 2019, raadpleegt de gemiddelde Belg zoals bestudeerd in de GWI zes verschillende informatiebronnen op een totaal van 34 voorstellen. Bovenaan de rangschikking van de belangrijkste informatiebronnen staan de zoekmotoren, gevolgd door aanbevelingen van vrienden en familie, pas nadien volgen televisiereclame en pers. De top vijf wordt afgesloten met de merkensites.

Televisiereclame staat ook bij de mensen jonger dan 35 jaar in de top drie. Als we kijken naar de top 15 van de grafiek, is die verdeeld over 7 online en 6 offline kanalen. De rest (word of mouth en direct (e)mail) is niet meteen duidelijk onder te brengen. Een behoorlijk atypisch compromis dus. Als je vergelijkt met de globale rangschikking (GWI bestudeert meer dan 40 landen wereldwijd) onderscheidt België zich door een meer dan gemiddelde raadpleging van zoekmotoren en door de invloed van de omgeving. Ook de aanwezigheid bovenaan de rangschikking van offline bronnen als de pers en de radio is typisch voor ons land dat behoorlijk minder enthousiast is dan elders voor digitale bronnen.

Belgen zijn ook jaar na jaar coherent, aangezien de proportie van radio de afgelopen vijf jaar bijna ongewijzigd is gebleven. De pers daalde slechts heel licht. De GWI en zijn info over de online bevolking zijn geruststellend voor adverteerders die online en offline mixen. De enige zwakte van de studie is het gebrek aan een tijdsgebonden rangschikking. We kunnen veronderstellen dat bepaalde informatiebronnen eerder geraadpleegd worden dan andere. Search is volgens ons bijvoorbeeld een kanaal dat geraadpleegd wordt voor al gekende merken of producten, terwijl meer generalistische reclame ruimer mikt en dus in een vroeger stadium werkt.

Redactie: MM.