Seen from Space: Belgen iets meer dan twee uur per dag online

FacebookTwitterLinkedIn

De gepubliceerde Establishment Survey 2019 (Field: oktober 2018 tot september 2019) is een rijke bron van informatie, onder andere over het digitale gedrag of de technologische infrastructuur bij de Belgische bevolking, met inbegrip van audio en video. Voortaan is het mogelijk om de evolutie over drie jaar te bestuderen.

Verder omvat deze editie langverwachte nieuwigheden, zoals informatie over het internetverbruik (alle activiteiten samen). Daartoe werd het dagelijkse volume opgedeeld in zeven oplopende schijven. Ongeveer één Belg op vier verklaart één tot twee uur per dag te surfen; ongeveer één op zes surft meer dan vier uur per dag. Het gemiddelde bedraagt naar schatting 139 minuten per dag. Er bestaat geen noemenswaardig verschil tussen Frans- en Nederlandstaligen.

Uit een correspondentieanalyse blijkt dat de verschillende consumptietijd niets te maken heeft met de taal of met het gender van de respondenten. De generatie speelt wel een doorslaggevende rol. Bijna 37% van de surfers jonger dan 25 jaar verklaart meer dan vier uur per dag te surfen; bij de surfers in het algemeen bedraagt dit percentage minder dan 20%. De light surfers zijn naar alle waarschijnlijkheid ouder en behoren tot de minder gegoede bevolkingsgroepen. Nog een onderscheidend kenmerk is de activiteit van de respondent. Individuen met een beroepsactiviteit, onderscheiden zich van de respondenten zonder. Deze laatsten zijn – wellicht mede door hun jonge leeftijd – geneigd om meer tijd op het internet door te brengen.

Aan de andere kant van het spectrum brengen de niet-werkende gepensioneerden weinig tijd online door. Respondenten die over meerdere devices beschikken, hebben bijgevolg toegang tot een ruimere tech-infrastructuur, en mechanisch gezien is de kans dus groter dat ze tot de heavy users behoren. Wat dat betreft, onthult de Establishment Survey 2019 geen revolutionaire insights, maar wel betrouwbare kwaliteitsgegevens die bevestigen wat we al bij al vermoedden.

Redactie: MM.