Seen from Space: Het verschil tussen dagbladbijlage en magazine

FacebookTwitterLinkedIn

De bijlagen van de Belgische dagbladen worden in de Nielsen-pige logischerwijze opgenomen in de categorie van de magazines. Ze komen aan bod in een aparte rubriek van de CIM NRS-bereikstudie. Maar zijn ze ook anders? Als we terugdenken aan onze analyse van de promotors, is het verschil miniem.

De krantenbijlagen tellen 16% promotors binnen hun bereik, tegenover 17% bij de andere magazines. Deze keer buigen we ons over de verklaarde leesgewoonten: de gelezen proportie enerzijds, het aantal keer ze ter hand worden genomen anderzijds. De kwestie van de proportie wordt zowel voor papier als voor de digitale editie gesteld en bepaalt 5 niveaus, van een volledige lezing tot het gewoon doorbladeren. Ook voor het aantal keer dat ze ter hand worden genomen, kunnen de respondenten kiezen uit 5 niveaus, van 1 tot 5 keer en meer om het aantal leessessies te bepalen (zowel papier als digital).

Wat de gelezen proporties betreft (berekend ten opzichte van het bereik laatste periode van elke titel en dan uitgedrukt in gewogen gemiddelde), zijn de verschillen tussen de magazines en de krantenbijlagen miniem. Als we alle verklaringen samenvoegen, wordt bijna 60% van de eerste categorie en 62% van de tweede gelezen. Zeer vergelijkbaar dus. Er is weinig verschil in het aantal keer dat de titels ter hand worden genomen: bijna 55% van de ‘lectuur laatste periode’ van de krantenbijlagen gebeurt in een keer en drie vierde in twee keer of minder. Bij de magazines gebeurt minder dan 40% van het lezen in een enkele sessie en de frequente extra sessies vertegenwoordigen bijna 15% van het totaal (bijna drie keer zoveel als de andere categorie).

Dat heeft zijn weerslag op de gemiddelden: een magazine wordt gemiddeld in 2,5 keer gelezen, tegenover 1,9 keer voor de krantenbijlagen. Magazines hebben de reputatie een lange levensduur te hebben, maar krantenbijlages delen met hun dagbladen hun kortstondigere bestaan.

Redactie: MM.