Seen from Space: Het variabele effect van de pers op online search

FacebookTwitterLinkedIn

We komen even terug op de studie van ACPM (het organisme dat instaat voor de controle van de persbereik- en verspreidingscijfers in Frankrijk) en zijn analyse voor 2020-2021 van het online searchvolume in automobiel, financiën (banken en verzekeringen) en luxeproducten.

Ter herinnering de campagnes werden opgedeeld in verschillende categorieën: ter versterking van een merkpositionering, branding, en campagnes ter promotie van een welbepaald product. De gepresenteerde resultaten betreffen zowel print als digitaal en het vermogen om een bepaald volume organische search te genereren in vergelijking tot de andere bestudeerde media in hun geheel, dus televisie, radio, out of home, bioscoop en digital display.

In het algemeen genereren media meer zoekopdrachten als ze brandingcampagnes uitdragen. Hun effect op productcampagnes is systematisch minder hoog. Jammer, want volgens de verantwoordelijken van de studie zijn er vaker productcampagnes in de drie bestudeerde sectoren. Ook al zijn alle media efficiënt voor brandingcampagnes, de pers is nog doeltreffender. In de categorie van de auto’s is het rendement inzake gegenereerde zoekopdrachten per investering van duizend euro twee keer groter dan dat van alle media. In de twee andere categorieën is de uplift van 15% in finance en van 14% in luxeproducten minder spectaculair, maar wel significant.

Wat betreft het effect op de search in producten is de situatie uiteenlopender: heel positief (+73%) in het autosegment, ook positief in luxe (+35%), maar ontgoochelend in finance, de sector waar het searchvolume gegenereerd door de media overigens aanzienlijk is.

Samengevat dit onderzoek overtuigt wat de bestudeerde sectoren betreft, maar de resultaten verschillen sterk naargelang de sector, waardoor het onmogelijk is een algemene conclusie te trekken voor de hele pers; Jammer, want dit uitgebreide project is zowel interessant als origineel in zijn aanpak.

Redactie: MM.