Seen from Space: Belgen almaar meer vertrouwd met ‘hun’ media

FacebookTwitterLinkedIn

Op basis van de Eurobarometer-enquêtes publiceerde de EBU (European Broadcasting Union) zopas een paper rond ‘Trust in Media 2022’ en daar komen de Belgische media alweer prima uit.

Van de zowat 1.000 respondenten die in januari en februari in ons land bevraagd werden, verklaarde 22% veel vertrouwen te hebben in de media in het algemeen. Dat is ongeveer hetzelfde als de gemiddelde 21% die in de 27 landen van de Europese Unie uit de bus komt (de twee landen waar het vertrouwen het laagst is, zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, met respectievelijk 8 en 9%). 30% van de ondervraagde Belgen verklaart de media sterk te wantrouwen, tegenover 39% in de Europese Unie.

Als we in detail kijken naar de beschouwde media, zijn de verschillen tussen onze landgenoten en de rest van Europa nog opvallender. Binnen de 27 betrokken landen genieten de traditionele media meestal veel meer vertrouwen: binnen de Europese Unie kan de radio prat gaan op een bijzonder positieve balans.

Als we een onderscheid maken tussen de 56% respondenten die dit medium zeggen te vertrouwen en de 38% die geneigd zijn de radio te wantrouwen, krijgen we een ‘netto trust score’ van 18%. Het is de hoogste van alle media, voor de pers (waar het verschil tussen vertrouwende en wantrouwende respondenten 4% bedraagt) en televisie (2%). In België pieken deze scores: radio haalt een net trust score van 34%, bijna het dubbele van het Europese gemiddelde; televisie klokt af op 24%, de pers op 18%.

Hoewel de Belgen meer vertrouwen zeggen te hebben in de traditionele media dan hun buren, is hun houding tegenover de digitale kanalen veel terughoudender: -30% voor het internet in het algemeen en -60% voor de sociale media. Ook al zijn deze waarden enigszins verbeterd tegenover 2021, ze blijven bijzonder laag en het laagst van de hele Europese Unie.

Kortom, de balans van de traditionele media is eerder positief, zeker in België en ondanks de jaarlijkse schommelingen. Het EBU-dossier wijdt ook een rubriek aan de verschillende bronnen die het vertrouwen in de media behandelen, met een interessante vergelijking van de gestelde vragen die door de manier waarop ze geformuleerd zijn niet altijd dezelfde resultaten opleveren. Het dossier diept ook het profiel van de respondenten met vertrouwen uit; meestal zijn ze beter opgeleid en meer betrokken bij de samenleving; meestal hebben ze ook vertrouwen in de andere instellingen dan de media; de wantrouwige respondenten zijn meestal jonger en/of voelen zich aangetrokken tot populistische ideeën.

Redactie: MM.