Seen from Space: Digital News Report 2022 – de noodzaak van een ruime vergelijking

FacebookTwitterLinkedIn

Het Digital News Report (DNR) van het Reuters Institute is gebaseerd op een online-enquête van YouGov in 40 landen, waaronder België, en is een bijbel voor een aantal onderwerpen: mediaconsumptie in het algemeen, en nieuws in het bijzonder, attitudes ten aanzien van de nieuwsmedia, enz. De steekproef van meer dan 2.044 jaarlijkse respondenten garandeert de resultaten een stevige betrouwbaarheid en uiteraard zijn vergelijkingen mogelijk van jaar tot jaar en tussen landen indien gewenst.

De meest recent gepubliceerde gegevens dateren van februari 2022, wellicht van voor de Russische inval in Oekraïne. Een van de opvallende elementen is het percentage respondenten dat zegt te hebben betaald voor online-informatie. Dat bedroeg vroeger ±12%; bij de laatste telling nam dit cijfer voor het tweede jaar op rij toe tot 19% (zonder verschil tussen Franstaligen en Nederlandstaligen). Als we kijken naar de bronnen die de respondenten zeggen te gebruiken, blijven print en televisie binnen de reeds eerder gesignaleerde trends, d.w.z. een lichte maar gestage daling van jaar tot jaar.

We hadden vorig jaar kunnen denken dat sociale netwerken aan het verzwakken waren, maar een breder perspectief suggereert dat ze stagneren: ja, het in 2022 gemeten aandeel (met sociale media die afklokken op 42% als informatiebron) lijkt een stijging te weerspiegelen in vergelijking met 2021 (38%), maar in vergelijking met 2020 (41%) is het eerder stabiel. Hetzelfde geldt voor het vertrouwen in nieuws: natuurlijk gaan we achteruit in vergelijking met 2021, van 54% naar 51%, maar we zitten nog steeds in een zone die aansluit bij de gemiddelde waarnemingen.

Als we ten slotte kijken naar de sociale netwerken die door de respondenten worden gebruikt om “nieuws te vinden, te lezen, te bekijken, te delen of te bespreken” (een zeer brede benadering), komt Facebook nog steeds als beste uit de bus. De grote verrassing van 2022 is de verdringing van Twitter naar de zesde en laatst gepubliceerde- plaats, ten voordele van Tik Tok. In termen van “nieuwswaarde” is deze doorbraak, hoe bescheiden ook, van het Chinese sociale netwerk een van de primeurs van de DNR-editie van 2022.

Redactie: MM.