Seen from Space: 1 BVOD = 3 YouTube

FacebookTwitterLinkedIn

VIA, de vereniging van Belgische audiovisuele media, presenteerde begin november de eerste resultaten uit een eye-tracking-onderzoek naar de aandacht voor reclame uitgezonden op YouTube en op de videoplatformen van lokale broadcasters (omschreven als BVOD).

Op zich zijn de gepresenteerde gemiddelde resultaten al heel leerzaam: voor een gemiddelde uitzendduur van 15 seconden levert Youtube zo’n 5,6 seconden gefixeerde aandacht – dus 37% van de duur – en 2,8 seconden passieve aandacht. De combinatie van beide soorten aandacht is dus gelijk aan 56% van de theoretische contactduur. Voor BVOD telt Amplified Intelligence, rekening houdend met een gemiddelde duur van 19 seconden, die kan worden afgerond op 20, 13,7 seconden actieve aandacht – dus 72% van de theoretische duur – en 0,1 seconde passieve, waardoor de totale kijkratio afklokt op 73%.

We leenden van Lumen Research – een andere grote speler op het gebied van aandacht voor reclame – de methode met de “aandachtseconden per 1000 impressies” die het mogelijk maken reclamecontacten “like for like” te vergelijken. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de technische zichtbaarheidsratio zoals vastgesteld door de Media Rating Council, d.w.z. minimaal 2 seconden aanwezigheid op het scherm. Met deze variabele wordt hierna echter geen rekening gehouden.

Volgens de beschikbare informatie scoren beide kanalen in dit opzicht in ieder geval even goed. Voor YouTube hebben we een kijkratio van 56% en een aandachtsduur van 5,6 seconden, vermenigvuldigd met 1000 impressies, wat een totaal oplevert van 3.136 aandachtseconden. Dezelfde methode toegepast op BVOD, d.w.z. een kijkratio van 73% vermenigvuldigd met 13,7 aandachtseconden maal 1000 impressies is gelijk aan 9,951 aandachtseconden voor 1000 impressies.

Op basis van de redenering van Lumen kunnen we dus concluderen dat een uitzending op een lokaal platform een vergelijkbare aandachtscore oplevert als (meer dan) 3 uitzendingen op YouTube. Het enige bezwaar tegen deze redenering is het verschil in lengte. Als we de BVOD-prestaties opnieuw schatten op een duur van 15″, bedraagt de verhouding 2,4 YouTube voor 1 BVOD. Maar ook dat resultaat is nog steeds niet te verwaarlozen.

Redactie: MM.