Offline mediabestedingen: de recessie zet zich door in 2017

FacebookTwitterLinkedIn
Space; naambekendheid

Deze newsletter van Space analyseert en bespreekt de eerste resultaten van de kwantitatieve opvolging van de offline mediabestedingen in 2017.

In het kort:

  • Na een rampzalig eerste semester van 2017 is de daling van de mediamarkt voor de volledige twaalf maanden beperkter. Er was sprake van -5% eind juni, het gaat uiteindelijk om een daling met ongeveer 3%.
  • Daling bij de adverteerders in de FMCG-sector. Hier heeft de televisiereclame blijkbaar de zwaarste klappen gekregen.
  • De radio schrijft verder aan zijn ongelooflijke epos. Het is het enige medium dat zijn waarde ziet stijgen en ook het enige dat erin slaagt zijn marktaandeel verder te ontwikkelen in België.
  • In 2017 was de groei te danken aan diensten, duurzame goederen (zoals auto’s), toerisme en misschien ook een beetje e-commerce. De tijd dat de courante verbruiksproducten bijna allemaal vooruitgingen, zoals twee jaar geleden, lijkt lang voorbij.
  • Tot slot blijft de kwestie met betrekking tot de digitale investeringen steeds weer opduiken. De operator Nielsen is er niet in geslaagd om de markt een betrouwbaar alternatief voor de vroegere methode aan te reiken en suggereert dat hij op zijn stappen zou kunnen terugkeren. In afwachting maken de enkele beschikbare bronnen gewag van een boom in dit segment, ook al zou België toch achterop hinken ten opzichte van de buurlanden.