Het Communicatie Centrum publiceert jaarverslag 2020

FacebookTwitterLinkedIn

Het Communicatie Centrum, de voormalige Raad voor de Reclame, heeft haar jaarverslag 2020 gepubliceerd.

In mei 2020 voerde de vereniging, dat ook de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) beheert, een naamswijziging door omdat de term reclame de nieuwe missie en opdracht te beperkend omschrijft. Niet alleen heeft het Communicatie Centrum manieren moeten zoeken en gevonden om vanop afstand te werken, maar ook en vooral heeft de reclamesector zelf aanzienlijke gevolgen ondervonden van de coronamaatregelen, wat het aan de dag leggen van enige soepelheid op het vlak van de procedure wenselijk maakte.

In 2020 behandelde de JEP 92 formele klachtendossiers op basis van 123 klachten. De coronacrisis ging ook gepaard met een afname van het reclamevolume, gekoppeld aan een in deze onzekere periode mogelijk andere houding ten aanzien van commerciële communicatie bij zowel adverteerders als publiek. De aantallen dossiers kunnen dus moeilijk worden vergeleken met de voorgaande jaren, met een opmerkelijke daling van het aantal klachten van 465 in 2019 naar 123 in 2020 (-74%).