Seen from Space: DAB+ nog steeds aarzelend volgens CIM RAM

FacebookTwitterLinkedIn

Sinds 2020 omvat de CIM Radio Audience Measurement (RAM) studie een reeks vragen over audiogewoonten en die biedt ondertussen een reeks gegevens waar niets revolutionairs uit blijkt; ze toont wel een aantal lichte verschuivingen.

Zo’n tien audiobronnen worden geanalyseerd aan de hand van een zeer algemene vraag: “Heb je de afgelopen maanden geluisterd naar …”, en dan kunnen de respondenten kiezen uit de klassieke FM, DAB+, internet (ook via aggregators zoals Radioplayer.be) of live televisie, maar ook uitgesteld luisteren. En omdat het over ‘Total audio’ gaat, komen ook de verschillende muzikale opties aan bod: offline, audiostreaming – Spotify & Co – of via videoplatforms zoals YouTube. Plus de originele podcasts.

Zoals verwacht zien we het traditionele FM-luisteren afnemen. Maar de vervanging door de modernere DAB+ is verre van spectaculair. Digitale radio is weliswaar iets verder ontwikkeld in Vlaanderen, maar heeft sinds de eerste meting van het verklaard gebruik geen sterke groei gekend. A la carte oplossingen voor muziekconsumptie via een gespecialiseerde streamingdienst of via een videoplatform kennen dan weer een beperkte maar gestage groei. Met een sterk verschil tussen Franstaligen en Nederlandstaligen wat betreft het gebruik van Youtube & Co als audiobron, is deze oplossing veel sterk ingeburgerd (met liefst 15 punten verschil) bij Franstalige Belgen. We stellen een zeer beperkt en zeer stabiel verbruik vast voor podcasts of uitgesteld luisteren.

Kanttekening: deze zeer algemene gegevens zeggen niets over de gebruiksfrequentie van de verschillende audio-opties, noch de tijd die aan elk ervan wordt besteed (we kunnen hiervoor alleen het IP “Share of Ear” onderzoek aanbevelen). Wat wordt gemeten, is in feite de naambekendheid. Het verschil tussen het enthousiasme en de promotie rond oplossingen zoals radio-aggregatoren en DAB+ enerzijds en de toch bescheiden prestaties van deze opties bij de respondenten van de radiostudie zijn dus wel verbazend.

Redactie: MM.