Seen from Space: CIM RAM – De aanhoudende schaduw van corona

FacebookTwitterLinkedIn

De CIM Radio Audience Measurement (RAM) benchmarkstudie werd duidelijk beïnvloed door de gezondheidscrisis. Voor de verzameling van de gegevens, was dit onvermijdelijk: de traditionele methode om respondenten te werven verloopt via persoonlijke interviews bij de respondenten thuis. Dat was natuurlijk ondenkbaar in een periode van strikte lockdown.

Bijgevolg was de laatste gepubliceerde golf de derde waarvoor een aanzienlijk deel van de rekrutering (29%) op afstand, per telefoon, gebeurde. Deze noodzakelijke methodologische aanpassing heeft ongetwijfeld gevolgen gehad voor de gegevensverzameling, maar hoe en in welke mate is helaas een onbeantwoorde vraag.

Ook bij de resultaten is corona niet zonder gevolgen gebleven. Maar eerlijk gezegd lijkt de impact van de pandemie niet verrassend of spectaculair. Zoals te verwachten was, nam de gerapporteerde luistertijd in de auto zowel in relatieve als in absolute zin af. De coronagolven (de laatste 3) wijzen bij de bevolking van 18-54 jaar een verlies van 9 luisterminuten per dag in de auto, wat overeenkomt met ongeveer 4 procentpunten in het noorden en 7 minuten en 2 punten in het zuiden. Ook de tijd dat er op het werk geluisterd wordt, is afgenomen: 10 minuten per dag minder in Vlaanderen en 6 minuten minder in het zuiden.

Logischerwijze neemt de luisterduur thuis – die al het grootste aandeel vertegenwoordigde -toe: ook thuis en in lockdown bleven de Belgen, vooral de Nederlandstaligen, audio consumeren. Het aandeel van internetradio is tijdens de drie golven toegenomen tijdens de drie golven, vooral in het noorden.

Toch zijn de verschillen verre van spectaculair: degenen die het ergste hadden voorspeld voor de radioconsumptie, met name vanwege de vermindering van het autoverkeer, hebben ongelijk gekregen. Ja, er is een impact geweest, maar het verbruik via de autoradio is niet ingestort. In het zuiden van het land is er een daling van de radioconsumptie, maar die is waarschijnlijk gedeeltelijk verschoven naar audiobronnen die momenteel buiten de scope van de CIM-radiostudie vallen. Dus ja, er is sprake van een corona-impact, maar die is niet van een kritieke omvang.

Redactie: MM.