BDMA – Gedragscode

FacebookTwitterLinkedIn

 

De Belgian Direct Marketing Association (bdma) heeft als doelstelling de promotie en de verdediging van direct marketing te bevorderen.

 

Ten einde een samenhangend en transparant beeld te kunnen aanbieden aan het publiek, heeft de bdma een Gedragscode ontwikkeld die van toepassing is op alle leden, gebruikers of dienstverleners van direct marketing.

 

Deze Code richt zich tot de verschillende betrokken sectoren door een aantal zelfdisciplinaire maatregelen op te leggen die de wettelijke bepalingen aanvullen teneinde de eerlijkheid en getrouwheid van de bedrijven te waarborgen.

 

Aangezien het doel van Direct Marketing erin bestaat een rechtstreekse relatie met de consument op te bouwen, worden zijn belangen des te meer in acht genomen.

 

Direct Marketing kan zich slechts op harmonieuze wijze ontplooien indien men erop toeziet om gezonde en correcte praktijken te hanteren ten opzichte van de consumenten.

 

Bovendien zijn enkele regels bedoeld om de relatie tussen de bedrijven nader te bepalen door hun een gedragscode op te leggen en door aan te vullen daar waar de partijen het verwaarloosd hebben om bepaalde punten vast te leggen in de overeenkomst die hun bindt.

 

Deze Gedragscode is dus een zeer goed werktuig om de consument beter te beschermen en te informeren. De Code is ook een degelijk middel om deze welbepaalde beroepssector te valoriseren. De Code is tevens een efficiënt instrument om geschillen te beslechten. Deze code heeft duidelijk niet als doel de geldende de wetgevingen en reglementeringen die in voege zijn te vervangen die, waar nodig, als enige geldende bron zullen beschouwd worden voor twistgevallen. De huidige regels worden trouwens uitgevaardigd en toegepast zonder aan de appreciatiebevoegdheid van de rechtbanken te raken Om al deze redenen, Verbinden alle leden van de bdma zich om deze Gedragscode zowel naar de letter als naar de geest na te leven.