STIMA, IAB en BDMA maken de weg vrij voor de General Data Protection Regulation

FacebookTwitterLinkedIn

STIMA, IAB en BDMA slaan de handen in elkaar om de overgang naar het nieuwe juridische kader voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat van kracht wordt vanaf mei 2018, makkelijker te maken voor marketingprofessionals.

In de komende maanden vinden er diverse initiatieven plaats om de marktspelers meer inzicht te bieden in dit nieuwe wetgevende kader. Tegelijkertijd wordt een constructieve dialoog met de Belgische autoriteiten opgestart.

De workshops van STIMA zullen een antwoord bieden op alle mogelijke praktische vragen van bedrijven. Wat moet een organisatie doen om in orde te zijn? Welke concrete impact heeft deze wet op het marketinguniversum? Moeten bedrijven een Data Protection Officer benoemen?

BDMA zal op 23 mei een Legal Day organiseren waarin er dieper wordt ingegaan op alle transformaties die geleid hebben tot de nieuwe wetgeving, en waarin het effect van de nieuwe wetgeving op de marketingwereld onderzocht zal worden.

Tot slot hebben de drie verenigingen een gemeenschappelijke position paper ondertekend, die werd ingediend bij de staatssecretaris voor privacy om een constructieve dialoog in gang te zetten met de Belgische autoriteiten.