Het Communicatie Centrum verwelkomt Ann Hoerée

FacebookTwitterLinkedIn

Het Communicatie Centrum (voorheen de Raad voor de Reclame) versterkt zijn team met Ann Hoerée. In nauwe samenwerking met het directiecomité zal ze belast zijn met de ondersteuning van Sandrine Sepul, directrice van de vereniging, op het vlak van marketing.

Ann Hoerée is gepassioneerd door media en beschikt over ervaring in het hele ecosysteem van de communicatiesector. Ze was 14 jaar werkzaam in mediabureaus, 12 jaar bij de media (TV, affichage en print) en 6 jaar bij Facebook.

Ann Hoerée: “Ik verheug me om het Communicatie Centrum te versterken en mee te bouwen aan de verdere ontwikkeling en dit zowel vanuit het oogpunt als consument, als vakvrouw en vanuit een ethisch kader.”

Sandrine Sepul: “Ann Hoerée zal een onschatbare steun zijn om ons te helpen het Communicatie Centrum en de JEP te herpositioneren bij interne en externe belanghebbenden.”

Het Communicatie Centrum werd opgericht in 1967 en is de professionele organisatie die de verschillende communicatieberoepen verenigt, zelf vertegenwoordigd door hun respectieve verenigingen UBA, ACC, VIA, Lapresse.be, VNM, WE MEDIA en AEA.

Sinds 1974 besteedt het Communicatie Centrum een groot deel van zijn middelen aan de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), een onafhankelijk en paritair samengesteld orgaan met als missie een eerlijke, oprechte en maatschappelijk verantwoorde reclame te verzekeren.

Het Communicatie Centrum heeft ook de opdracht om de economische en sociale rol van de Belgische communicatiesector te bevorderen. Zijn rol bestaat erin zich op te werpen als bevoorrechte gesprekspartner van de overheid en de pers, en zijn leden te vertegenwoordigen met respect voor hun respectieve eigenschappen, belangen en waarden.