UBA / ACC / PitchPoint: The direct and hidden costs of pitching

FacebookTwitterLinkedIn

Wat is de werkelijke kost van pitching?

UBA, ACC en PitchPoint hebben in 2023 pitchgegevens verzameld van 62 agentschappen uit 6 verschillende disciplines. De resultaten stellen ze nu voor in een whitepaper.

Volgens ACC wordt 10% van de inkomsten van agentschappen besteed aan pitches. Hoewel adverteerders vaak denken dat pitches gratis zijn, hebben de kosten die hiermee gepaard gaan een indirect effect op de overheadkosten van het agentschap. Adverteerders kunnen deze kosten verlagen door te investeren in een duurzame relatie met hun bureau.