CommPass: CIM schakelt versnelling hoger

FacebookTwitterLinkedIn

“Het CIM gaat mee met zijn tijd en moet dus een versnelling hoger schakelen om de technologische evoluties en de veranderende mediaconsumptie te volgen. De rol van het CIM beperkt zich al lang niet meer tot het pure meten, ook modellering wordt steeds belangrijker in onze studies”, aldus Stef Peeters, General Manager van het CIM.

Op donderdag 21 november vond in Bluepoint Brussels de jaarlijkse CIM Matinee plaats. Per studie werd er teruggeblikt op de doorgevoerde realisaties en vooruitgekeken naar wat de toekomst brengt.

Pers (door Bernard Cools, Space)

Ter aanvulling op de face-to-face bevragingen introduceerde het CIM vorig jaar ook online bevragingen. Zo kon het onevenwicht in socio-demografische profielen dat ontstond na de face-to-face bevragingen worden weggewerkt en werd de studie opnieuw representatief.

Het CIM heeft de voorbije jaren vooral ingezet op het toevoegen van digitale cijfers voor persmerken. Zo ontstond het Total Brand Report, dat een combinatie is van papieren oplages, online versies en websitebereik.

In 2020 zal er een fusie ontstaan tussen het CIM NRS onderzoek en de gemeten digitale data. Het wordt namelijk hoog tijd om digitale content accuraat te meten in plaats van hiervoor beroep te doen op declaraties.

Out-of-Home (door Veerle Colin, JCDecaux)

De CIM OOH studie heeft de laatste jaren veel methodologische innovaties doorgevoerd. Zo werden aan de survey data ook big data toegevoegd, o.a. afkomstig van GPS-gegevens. Al deze verplaatsingsgegevens worden getoetst met de locaties van de reclameborden om tot een aantal potentiële contacten te komen.

In 2017 werd er voor elk bord individueel een Visibility Adjustment Index (VAI) berekend om te weten hoeveel procent van de voorbijgangers het paneel echt zal zien. De potentiële contacten worden dan gewogen met deze VAI om tot nieuwe resultaten te komen.

Het afgelopen jaar werden ook de gegevens van treinstations geïntegreerd. Dit was een hele opgave: denk aan het implementeren van alle NMBS-uurroosters en het inventariseren van alle stationsplattegronden.

Eind november volgt de eerste publicatie met de vernieuwde travel database met als voornaamste vernieuwing de veel preciezere gegevens over herkomst-bestemming dankzij de integratie van Telco-data. Opmerkelijk is dat de contacten zorgden voor meer verplaatsingen, kortere afstanden, minder daily travel habits en vaker te voet of per fiets.

Ook 2020 belooft vernieuwend te worden voor het CIM OOH onderzoek. Op het programma staat een grote update van de maps en routeplanners, de integratie van shopping malls, het versnellen van de output tool en de integratie van seasonality (impact van verlichting en verkeersvolumes).

Internet (door Stéphanie Radochitzki, IPG Mediabrands)

Naast de “business as usual” (voortdurende verbetering van de studie), waren de belangrijkste evoluties van het afgelopen jaar de integratie van online video content (OVC) in de publicatie van tv-ratings en een stap voorwaarts in de richting van reclamemeting.

Plannen voor volgend jaar zijn: verfijning van OVC-publicaties, verbetering van planningsmogelijkheden (van maand tot aangepaste periodes), meting van videoadvertenties en meer samenwerking met andere CIM-commissies.

Een belangrijke uitdaging die moet worden aangepakt, is het onderzoek in een mogelijk cookievrije wereld te handhaven. Third party cookies worden binnenkort namelijk standaard geblokkeerd door Chrome, Safari en Firefox.

Om problemen met cookie deletion, multi-cookies, multi-browser, multi-PC en multi-user te omzeilen, had het CIM al de real user algorithm in het leven geroepen. Om de veranderende situatie het hoofd te bieden, worden momenteel verschillende opties onderzocht, zoals een software panel of ID sharing solutions.

Televisie (door Tim Van Doorslaer, DPG Media)

Het TV-onderzoek van het CIM staat voor een complexe uitdaging om te evolueren naar een total video meting. Daarom is er gekozen om verder te werken op 3 sporen:

1) De huidige tv-studie sterk houden door een verlenging van het GfK-contract met 6,5 jaar, de installatie van een nieuwe kijkmeter die fijner meet, en de compensatie van gepersonaliseerde reclame via Proximus en Telenet in de tv-resultaten.

2) Een focus op de meting van online video programma’s met sinds september 2019 de publicatie van de online video on demand cijfers van de omroepen. Vanaf januari 2020 komt daar het kijken naar live-uitzendingen en fragmenten bij.

3) De ontwikkeling van een video planningstool om ‘reach & frequency’ te plannen voor het volledige commerciële videoaanbod. Die tool moet dienen als nieuwe ‘plannings currency’.

Radio (door Michaël Debels, CIM)

Ook al blijven de autoradio en het gewone radiotoestel veruit de meest populaire manier om radio te beluisteren, toch is er een duidelijke opmars van streaming merkbaar. Het meten hiervan bleek niet zo eenvoudig als verwacht. Het CIM heeft dan ook hard gewerkt om heel wat technische moeilijkheden te kunnen wegwerken.

De eerste publicatie van de nieuwe studie wordt binnen enkele weken verwacht. De resultaten zijn een combinatie van het CIM RAM onderzoek, het Cookie Panel (via Gemius), de Client Side (via Census Gemius) en de Server Side (via NeuroMedia).