CIM-cijfers: analyse BRUZZ

FacebookTwitterLinkedIn

BRUZZ magazine bereikte een recordaantal lezers, zo blijkt uit de CIM Persstudie. Het magazine heeft, op papier en digitaal, 138.000 lezers per week.

De CIM-studie geeft ook inzicht in het profiel van de lezers van BRUZZ magazine.

Kristof Pitteurs, hoofdredacteur BRUZZ, licht toe: “We worden gelezen door ongeveer evenveel vrouwen als mannen, en zien een mooie verdeling over alle leeftijdsklassen. Bijna één derde (31,5 procent) van onze lezers is trouwens jonger dan 34. Opmerkelijk op een moment dat gezegd wordt dat jongere mediagebruikers zich afkeren van de traditionele media.”

De cijfers bevestigen de resultaten van de eigen BRUZZ Bereikstudie (Ipsos 2022). Er zijn ook verschillen, te verklaren door de geografische scoop van beide studies. Zo bevraagt de BRUZZ Bereikstudie Brussel en de rand rond Brussel. De CIM Persstudie brengt daarentegen het nationale bereik in kaart. Op het vlak van maandbereik bijvoorbeeld stijgt het aantal op nationaal gebied tot 207.000 lezers.