Webinar IABbyBAM: De toekomst in een cookieless tijdperk

FacebookTwitterLinkedIn

Op maandag 28 juni organiseerde IABbyBAM het webinar ‘What’s cooking on the Belgian market?’. Met de paper “A Guide to the Post Third-Party Cookie Era” van IAB Europe als uitgangspunt, werden verschillende spelers uit het digitale ecosysteem uitgenodigd om te delen hoe zij omgaan met de situatie van vandaag en in de nabije toekomst.

De missie van IABbyBAM is om de Belgische digitale advertentie-industrie en -markt (agentschappen, adverteerders en uitgevers) te helpen en ervoor te zorgen dat digitale advertentieactiviteiten tegen het einde van 2022 ’third-party cookieless proof’ zijn.

Andrew Hayward-Wright, Programmatic Advisor bij IAB Europe, benadrukte het belang van samenwerking om de uitdagingen van een cookieless tijdperk aan te gaan. In de paper van IAB Europe zijn de verschillende stappen besproken die worden genomen om ervoor te zorgen dat digitale advertenties blijven functioneren, zonder third-party cookies. Hayward-Wright stelt dat het verdwijnen van third-party cookies gevolgen heeft voor alle stakeholders in het ecosysteem, van buyers tot uitgevers, en dat de industrie er samen voor moet zorgen dat digitale advertenties relevante inhoud blijven leveren aan consumenten. Enkele oplossingen hiervoor zijn onder andere inzetten op first-party data, gebruik maken van Shared ID’s en Logged Users, het bepalen van de juiste context en onderzoek doen naar het hoge aantal gebruikers op cookieless platformen. Er is echter geen one size fits all oplossing en elke speler zal individueel de oplossingen moeten evalueren die het beste aansluiten bij hun behoeften.

How to face & prepare the cookieless era?

Tijdens het webinar werden ook verschillende spelers aan het woord gelaten om uit te leggen hoe zij zich voorbereiden op een cookieless tijdperk.

Simon De Pauw, Digital Acquisition & Social Media Manager bij D’Ieteren Auto: “De voorbereiding van D’Ieteren is gebaseerd op twee pijlers. Enerzijds informatie verstrekken om zo de marketingafdelingen bij te staan en hen te informeren over de gevolgen van cookieless op de verschillende niveaus, dit gebeurt onder andere door middel van opleidingen. Anderzijds innovatie met als doel te experimenteren en zich voor te bereiden. Het doel is om de nieuwe cookieless opties en hun doeltreffendheid te vergelijken met de traditionele methoden. Wij willen een transparante oplossing met toegevoegde waarde voor de gebruiker aanbieden, daarbij samenwerkend met lokale uitgevers.”

Dax Vercauteren, Commercial Director Belgium & France bij Adform: “Wij als Europees bedrijf vinden de evolutie van third-party cookies naar first-party ID’s een zeer positief verhaal. Binnen Adform hebben wij al geruime tijd een cookieless solution. Uiteraard gaan we first-party ID’s gebruiken voor andere zaken zoals bijvoorbeeld contextual- en geotargeting.  Daarnaast is er ook frequency cap ondersteuning. Bij een third-party cookie is dat heel belangrijk dus ook daar moeten we een oplossing voor vinden. En natuurlijk is er het hele first-party ID verhaal en de manier waarop audiences in de toekomst gecreëerd en getarget gaan worden. Ik kijk de toekomst alvast positief tegemoet, let’s get ready for this cookie apocalypse.”

Denis Jouniaux, Strategic Account Executive for Marketing Cloud – Enterprise Business Unit bij Salesforce: “Bij Salesforce hebben we er een prioriteit van gemaakt, vooral sinds de coronacrisis, om gedigitaliseerde en geoptimaliseerde producten aan te bieden. Deze digitale overgang heeft gevolgen voor alle bedrijven en  het is belangrijk een evenwicht te vinden tussen offline en online. Met het cookieless verhaal moeten we voortdurend nieuwe innovatieve strategieën ontwikkelen. Reflectie, gegevensverzameling, personalisering, optimalisering, en valorisatie zijn onmisbare instrumenten om dit te bereiken.”

Toon Coppens, Director Advertising Data BENE bij DPG Media: “DPG Media is al enkele jaren bezig met first-party data. Wij vinden dat enorm belangrijk omdat je dan een directe connectie hebt met de consumenten. Daarnaast maken we ook gebruik van data van adverteerders. 50% van onze digitale sales omzet is vandaag reeds geconnecteerd met first-party data die we zelf verworven hebben en data van adverteerders. Daarnaast zijn er aan het andere eind van het spectrum ook consumenten die geen gegevens beschikbaar stellen en daar kunnen we nog steeds context-gebaseerde advertenties aanleveren. We moeten vooral vermijden dat tussenpartijen opnieuw gegevens van consumenten in handen krijgen zonder dat consumenten hiervan op de hoogte zijn.” 

Jonathan Jacoby, Digital Transformation Director bij Space: “Een media-agentschap als Space heeft een drievoudige rol. In de eerste plaats een informerende rol over de verdwijning van de cookies en alle gevolgen daarvan. Onze informatie bieden wij bijvoorbeeld aan via podcasts. Daarnaast houden wij permanent toezicht op de ontwikkeling van de situatie. Ten tweede een rol als adviseur, waarbij we onze kennis en media-expertise combineren om onze adverteerders zo goed mogelijk te adviseren. Tenslotte een rol als media-activator, waarbij de verschillende oplossingen die vandaag reeds beschikbaar zijn, worden geactiveerd om ze te vergelijken en verder te ontwikkelen. Het doel is onze oplossingen te optimaliseren naarmate de situatie evolueert.”

Bart Van den Brande, Managing Partner Sirius Legal Business Law Firm – BAM LEG: “Ik merk in heel het debat dat de focus sterk ligt op ‘het vertrouwen in technische oplossingen’. Als jurist heb ik eerder de insteek om een stapje achteruit te doen om zeker te zijn dat we GDPR-compliant werken. We zien twee misvattingen die vaak terugkomen: als third-party cookies verdwijnen is het probleem van opt-in opgelost. Het is wel heel belangrijk om te beseffen dat àlle manieren waarop data verzameld worden voorafgaandelijke toestemming vereisen. Alle oplossingen die ik vandaag zie verschijnen hebben data nodig die op één of andere manier moeten verzameld worden en dan is de vraag of dat wel allemaal rechtmatig zal gebeuren. Daarnaast zijn er verschillende veiligheidsvoorschriften over dataverzameling van consumenten waar rekening mee moet gehouden worden zoals het beschermen tegen hacking en de veilige bewaring van gegevens.”