WE MEDIA – nieuwe organisatie bundelt de krachten van Belgische mediabedrijven

FacebookTwitterLinkedIn

De Belgische uitgevers van publieks- en vakbladen, de digitale sites van kranten en magazines, de gratis pers, socioculturele bladen en ledenbladen hebben hun krachten gebundeld in WE MEDIA.

De nieuwe federatie is een fusie van The Ppress en UPP. WE MEDIA wil de waarde van de professionele en onafhankelijke media sterker benadrukken en verdedigen.

In een tijdperk van multimedia en multiplatformen waarin de diversiteit van onze media wordt overspoeld door sociale netwerken en de GAFA’S, staat de waarde van onze journalistieke kwaliteit en bij uitbreiding de hele content onder druk. Uitgevers concentreren hun activiteiten, passen hun businessmodellen aan en zijn allen multimediaal. De uitdagingen zijn veranderd, de oplossingen en de boodschappen zijn dat ook. Het is dan ook logisch dat de sector dezelfde evolutie volgt.

“Net zoals we binnen onze bedrijven zoeken naar synergiën en nieuwe modellen, moeten we dat ook doen als vakorganisatie. Deze fusie is een logische evolutie”, zegt Xavier Bouckaert, voorzitter van de federatie en CEO van Roularta Media Group. “Enkel sterk verenigd kunnen we ook de waarde van onze media verdedigen in de politieke discussies”, vervolgt Bouckaert die ook voorzitter is van de Europese federatie van magazines EMMA.

“De kwaliteit en diversiteit van onze media worden nog onderschat en zullen we sterker uitdragen naar ook andere organisaties”, vervolgt Marc Dupain, algemeen directeur van WE MEDIA. “Er is meer dat ons verenigt dan dat ons scheidt.”

Voor de zoektocht naar een nieuwe naam en de creatie van het nieuwe logo heeft de federatie samengewerkt met het bureau Hoet&Hoet. Het nieuwe logo heeft een krachtige en duidelijke signatuur. Het staat symbool voor het verenigend karakter van de federatie en biedt vele mogelijkheden voor een solide identiteit.

Dit is de nieuwe website: www.wemedia.be

Dit is het team:
Esther Braspenning – Media Knowledge Manager
Clément Chaumont – Legal Advisor
Luc De Potter – Commercial & New Business Director
Isaac De Taeye – Data Officer
Marc Dupain – General Manager
Nathalie Meskens – Marketing & Communication Manager
Corinne Schollaert – Management Assistant
Siska Truyman – Digital Coordinator