Herstructurering bij WE MEDIA

FacebookTwitterLinkedIn

In de huidige veranderende mediawereld is het belangrijk dat ook WE MEDIA haar interne werking gaat herdenken en reorganiseren.

Verschillende factoren hebben de bestuurders van WE MEDIA ertoe aangezet om de organisatie en de toekomst van de federatie grondig te herbekijken:

  • de verschillende (lobby)verwachtingen van de leden
  • de veranderingen in de reclamemarkt en verschillende businessmodellen
  • de sterk uiteenlopende behoeften van de leden op het vlak van dienstverlening

Als gevolg van een aantal gewijzigde noden en behoeften, hebben enkele tijdschriftenuitgevers (Roularta, IPM, Rossel en DPG Media) beslist WE MEDIA begin 2025 te verlaten om zich met hun magazines aan te sluiten bij de krantenfederaties VNM en Lapresse.be.

De WE MEDIA-bestuurders van de 4 bovenvermelde persgroepen nemen dus ontslag en zullen vanaf januari 2025 geen deel meer uitmaken van de Raad van Bestuur.

Inspelend op voorgaande factoren en veranderingen wil WE MEDIA nieuwe strategische mogelijkheden uitdenken voor de ruim 120 leden om zich als organisatie toekomstgerichter en efficiënter te organiseren. Alle leden zullen hiervoor binnenkort een enquête ontvangen om ieders verwachtingen te peilen.

In de komende weken zal een nieuwe structuur worden gevormd en een nieuwe Raad van Bestuur worden aangesteld.