UBA wil aandeel van ‘digital’ in het totale mediabudget in kaart brengen

FacebookTwitterLinkedIn

Hoe groot is het aandeel van ‘digital’ in het totale mediabudget in België? Is het 25%, 50% of meer? Om hier een zicht op te krijgen, voert UBA een grootschalig marktonderzoek.

Een interessante tendens die de studie kan blootleggen, is het contrast tussen internationale en lokale (Belgische) media, omdat de vraagstelling daarop inspeelt. Het mikt ook op een “totale meting”: wat hebben adverteerders (of hun hoofdkwartier) zelf geïnvesteerd en wat hebben mediabureaus (of hun hoofdkwartier) in hun naam aangekocht?

Deelnemers, waarvan de data beschermd zijn door een eenzijdige NDA, ontvangen na afronding van het onderzoek een globaal marktrapport en een geïndividualiseerd sectorrapport waarin benchmarks met de eigen sector mogelijk zijn. Een tiental grote adverteerders, waaronder D’Ieteren die voortrekker is van de studie, hebben hun deelname al bevestigd. Ook niet UBA-leden kunnen zich aanmelden voor deze studie.

Het onderzoek wordt door UBA zelf uitgevoerd, in eerste instantie als een dienst naar eigen leden maar niet-leden kunnen zich perfect aanmelden omdat dit van belang is voor de hele markt. Een exacte datum van de publicatie van de resultaten is nog niet bekend, omdat dit zal afhangen van de snelheid waarmee de data vergaard en verwerkt worden.

Deelname kan via zaki@ubabelgium.be. De vragen van het onderzoek kunnen ook ingekeken worden, maar daarvoor moet eerst contact opgenomen worden.