UBA brengt online investeringen in kaart

FacebookTwitterLinkedIn

UBA deed een onderzoek naar de online bestedingen in België. Onder een strikte non-disclosure overeenkomst werden de netto reclame-investeringen van de deelnemende adverteerders opgevraagd in offline en online media.

Details met betrekking tot de investeringen werden enkel gevraagd voor het online luik. In totaal namen 39 adverteerders – die samen 332 miljoen euro netto investeerden in commerciële communicatie in 2019 – deel aan de studie.

Het onderzoek meet slechts een deel van de markt, maar gezien het aantal deelnemers en de vertegenwoordigde sectoren kunnen hier toch een aantal relevante conclusies uit worden getrokken. De steekproef vertegenwoordigt volgens de MDB cijfers van Nielsen 16% van de totale Belgische reclamemarkt in 2019.

In 2019 besteedden de deelnemende adverteerders 36% van hun budget aan online media. In 2018 was dit nog 31%. In euro betekende dit een groei van 21% van de absolute investeringen in de online mediamarkt. Van de online investeringen ging 41% naar Google (SEA, Google Display Network en YouTube) en 22% vloeide naar Facebook (inclusief Instagram). Zo’n 4% werd geïnvesteerd bij grote buitenlandse groepen die niet geassocieerd zijn met de twee Amerikaanse reuzen. Denk hierbij aan sociale media zoals Twitter of Pinterest.

De overige 33% van de budgetten vloeide naar Belgische online media, waarvan nog steeds 22% naar display advertenties. Dat display als touchpoint zo’n groot aandeel inneemt kan men als opmerkelijk beschouwen, zeker wanneer we het vergelijken met de 7% in online video en 4% in native advertising.

UBA bezorgde de deelnemende adverteerders een gedetailleerd rapport met een benchmark voor de eigen sector (indien minstens 3 deelnemers in de sector). Op de UBA website kan het marktrapport gedownload worden (login vereist).