The Ppress juicht de consultatie door de Europese Commissie in verband met het uitgeversrecht toe

FacebookTwitterLinkedIn

The Ppress en de Europese federaties van dagblad- en magazine-uitgevers EMMA (European Magazine Media Association), ENPA (European Newspaper Publishers` Association), EPC (European Publishers Council) en NME (News Media Europe) juichen de consultatie toe die door de Europese Commissie werd opgestart in verband met het uitgeversrecht in de Europese Unie.

 

Deze consultatie is een belangrijke stap op het cruciale moment waarop de rol en de waarde van de pers meer dan ooit erkend moet worden in het geglobaliseerde digitale medialandschap.

 

“Europese dagbladen en magazines zijn wereldleiders in het mogelijk maken, financieren, creëren en verdelen van pluralistisch en kwalitatief hoogstaande journalistieke media op gedrukte en digitale kanalen. Om deze belangrijke voorwaarde voor elke democratische en vrije samenleving te blijven garanderen in het digitale tijdperk moeten uitgevers eindelijk uitdrukkelijk opgenomen worden in de al lang bestaande opsomming van rechthebbenden in het Europese auteursrecht.”

 

Deze rechten bestaan al heel lang voor omroepen, film- en muziekproducenten. Ze omvatten het klassieke reproductierecht, distributierecht en mededeling aan het publiek. Deze rechten hebben geen invloed op de contractuele verhouding tussen uitgevers en journalisten, noch op de bestaande wettelijke bepalingen over de overdracht van rechten. Evenmin hebben ze een invloed op de specifieke regelingen voorzien in een aantal lidstaten, zoals Spanje of Duitsland. Ook het delen en linken naar artikelen blijft mogelijk. Dit recht zou ook geen enkele invloed hebben op de wettelijke uitzonderingen op auteursrechten zoals het citaatrecht of bloemlezing.

 

Lees hier de “FAQ about publishers in the digital age”.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij Bart Tureluren van The Ppress of op www.publishersright.eu.