Structurele veranderingen bij Roularta in Frankrijk

FacebookTwitterLinkedIn

Groupe Express Roularta (100% Roularta Media Group) heeft vandaag in Parijs een sociaal plan (PSE of Plan de Sauvegarde de l`Emploi) aangekondigd. Het is de bedoeling de loonmassa van de groep in Frankrijk in totaal met ongeveer 10% te verminderen door reorganisatie en herstructurering.

 

De algemene economische toestand met een terugval van de advertentie-inkomsten als gevolg, de moeilijkheden in verband met de distributie van de bladen in Frankrijk (de problemen van Presstalis) en de stijging van o.a. de portkosten, maken deze ingreep noodzakelijk.

 

Er wordt voorrang gegeven aan een plan gebaseerd op vrijwillig vertrek. Maar in bepaalde gevallen zou de organisatie definitief aangepast worden.

 

Dat is het geval meer bepaald voor het magazine L`Entreprise. Het nieuwe plan bestaat erin om verder te investeren in de webredactie en te stoppen met de papieren publicatie.

 

Daarnaast zouden de woonmagazines Maison Française en Maison Magazine gefusioneerd worden tot een grote nieuwe titel “Maison Française Magazine”.

 

Anderzijds plant de groep in Frankrijk verdere investeringen in:

  • Het verder uitbouwen van de e-CRM-database die het moet mogelijk maken de bestanden beter te profileren, de abonnementenwerving en -fidelisering te bevorderen, en e-commerce te ontwikkelen.
  • De verdere uitbouw van de digitale versies van alle magazines voor tablets en mobiles.
  • De diversificatie rond alle merken via events, salons, enz.
  • Een participatie van 12,5 % samen met Le Monde en Le Figaro in Mediakiosk (naast de groep Decaux), het affichagebedrijf dat zorgt voor de plaatsing van pers-kiosken in Parijs en de andere grote Franse steden.
  • Nieuwe salons voor studenten en services voor studenten zoals Channel Progress (via een participatie van 34%), een online systeem voor studiebijstand.
  • Een nieuw salon “Entreprendre – Travail et Emploi”, naar het model van het Belgische salon van Roularta “Ondernemen – Entreprendre”.
  • Participaties via L`Express Ventures in start-ups van internetbedrijven waarbij de mediapower van de groep wordt gevaloriseerd.
  • Nieuwe formules voor verschillende magazines waaronder L`Express dat deze lente zijn 60 jaar viert.