Seen from Space: Vlamingen half bezorgd om hun online privacy

FacebookTwitterLinkedIn

25 mei 2018: de GDPR treedt in werking, wat een zekere kakofonie in onze mailboxen veroorzaakte tussen degenen die deze nieuwe verordening beschouwden als een verplichte dikke barrière en degenen die genoegen namen met al bij al lichte waarschuwingen.

Iets meer dan een jaar later publiceerde de Digimeter de antwoorden op een nieuwe vraag: “Hoe bezorgd bent u over uw online privacy?”. Deze vraag wordt nu herhaald in de edities 2020 en 2021 en daarom kunnen we vergelijken.

Als we kijken naar 2020 vertoont de laatste editie (2021) stabiliteit: grosso modo is de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder in twee helften verdeeld: een kleine meerderheid (52%, bijna evenveel als in 2020) maakt zich zorgen, terwijl de andere helft onverschillig of gerustgesteld is (deze laatste groep betreft minder dan een op vijf respondenten).

Het commentaar van Imec – de auteur van de studie – wijst op een sterke toename van de bezorgdheid over privacy bij de jongste respondenten tegenover vorig jaar. Dit is waar, maar een beetje kort door de bocht: we zien dat de bezorgdheid in 2019 sterker was, en dat die sindsdien lijkt te zijn afgenomen: bij de jongeren onder de 25 jaar werden de stellingen “zeer bezorgd” en “bezorgd” toen door 49% van de respondenten gedeeld, dus de 45% van nu ligt lager. Deze schijnbare stabiliteit, of evolutie zoals die van de 16-24-jarigen, verhult nog steeds een duidelijk verschil schuil ten opzichte van de allereerste resultaten.

Moeten we in de resultaten van twee edities de nabijheid in de tijd van de invoering van de GDPR zien, die vandaag verhoudingsgewijs minder aanwezig lijkt? In elk geval zeggen bijna 9 op de 10 internetgebruikers dat zij ten minste één maatregel hebben genomen om hun privacy te beschermen en dit aandeel is sinds 2019 stabiel gebleven. Half bezorgd, dus, maar niettemin zeer actief op dit front.

Redactie: MM.