Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met regionale tv-omroepen

FacebookTwitterLinkedIn

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Mediaminister Sven Gatz de samenwerkingsovereenkomst 2018-2022 goedgekeurd met de Vlaamse regionale televisie-omroepen en NORTV. Volgens deze overeenkomst moeten de regio-tv’s onder meer normen halen in verband met bereik en waardering van hun informatieprogramma’s. Door beter samen te werken kunnen ze hun economische leefbaarheid veilig stellen.

De beslissing van de Vlaamse Regering werkt voort op de conceptnota van juli vorig jaar. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst heeft voor het eerst geen specifiek luik meer per regionale tv. Naast verplichtingen over het bereik van de programma’s, het onlinebereik en het bereik via sociale media en de waardering van de journaals, moeten de regio-tv’s (ATV, AVS, Bruzz, Focus, TV Oost, Ring TV, Rob Televisie, RTV, TV Limburg en WTV) ook blijven voorzien in een ondertiteling van het journaal voor doven en gehoorgestoorden, op weekdagen vanaf 20 u.

Van de regio-tv’s wordt ook verwacht dat ze nauw samenwerken om hun economische leefbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld op het gebied van reclamewerving. Hun koepel, de Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen vzw of NORTV, krijgt daarbij specifieke opdrachten. Zo moet NORTV bijvoorbeeld de totstandkoming van een performant meetsysteem op maat van de regionale omroepen coördineren.

Sven Gatz: “Met deze overeenkomst hebben we samen met de regionale televisies duurzame afspraken gemaakt. Op basis hiervan verwachten we dat ze hun maatschappelijke opdracht als onafhankelijke en kwalitatieve regionale informatieverschaffer waar maken en economisch leefbaar blijven in tijden van grote veranderingen in de mediasector.”

Bron: www.svengatz.be