Roularta presenteert jaarcijfers 2011: de verbreding van het media-aanbod

FacebookTwitterLinkedIn

Roularta Media Group realiseerde in 2011 een omzet van 731,1 mio € (+2,7% tov 2010) en een winst van 30,5 mio € (tov 38,9 mio € in 2010). De schuld werd afgebouwd van 114,4 mio € tot 89,3 mio € in 2012.

 

Een kwart van de omzet (24,6%) komt uit de lezersmarkt (losse verkoop en abonnementen), de verkoop van reclameruimte is goed voor 57,8 %, line extensions realiseert 12,1% en de verkoop van drukwerk aan derden brengt 5,5% bij.

 

In totaal zet de groep in Frankrijk en België 2.827 mensen aan het werk.

 

Bij de print media dalen de inkomsten uit reclame met 1,1% en stijgen de inkomsten uit de lezersmarkt met 1,2%. Rik De Nolf (CEO) wijst er op dat de levensvatbaarheid van nieuwe printinitiatieven afhangt van de mate waarin het aanvankelijke succes bestendigd kan worden, terwijl vroeger rekening werd gehouden met een trage start die na enkele jaren kon doorgroeien tot een break even.

 

In Frankrijk veranderde L`Expansion van een tweewekelijkse naar een maandelijkse frequentie. Eenzelfde verschuiving zien we bij het Belgische IT-vakblad Data News, dat van een weekblad overgaat naar een tweewekelijkse frequentie. Deze evolutie heeft organisatorisch heel wat gevolgen voor de printredacties, die zich minder richten op de actualiteit en meer op reflectie en analyse.

 

De consolidering op internet rond de grote merken Knack.be, Levif.be en Lexpress.fr werpt zijn vruchten af. Zowel in Frankrijk als in België is er een stijging van 30% van de inkomsten uit internet.
Het gratis aanbod van nieuws op deze sites is ook een goed platform om abonnementsvoorstellen te doen, specifiek gericht naar de belangstelling van de doelgroep.

 

De abonnementen bevatten telkens een combinatie van print en online. Opmerkelijk is dat de helft van de abonnees al een iPad-versie gedownload heeft en dat 10% van de abonnees regelmatige gebruikers zijn van dit nieuwe medium.

 

Het bedrijf profiteert van de wederzijdse uitwisseling van “best practices”, zowel op gebied van organisatie als marketing. Op gebied van uitwisseling van softwareontwikkeling is dit schaalvoordeel zeer belangrijk.

 

De activiteiten rond TrendsTop krijgen veel belangstelling en volgens Rik De Nolf zou eigenlijk geen enkel bedrijf zich mogen ontzeggen van het potentieel dat hier geboden wordt aan business intelligence en geomarketing. De service van lead generation – die eerst ontwikkeld werd in België – wordt nu ook aangeboden in Frankrijk.

 

De lancering van de nieuwe formule Wikiwin wordt gepland binnen een maand. Het wordt een aanbod van kortingen en voordelen die bekendgemaakt worden op een website met de nodige ondersteuning in De Streekkrant en De Zondag. Dit wordt dan een uitbreiding van het commerciële aanbod van de lokale verkooporganisatie.

 

Kanaal Z kent een uitbreiding van randprogramma`s, dat nieuwe commerciële perspectieven biedt. Voor de regionale zenders wordt 2012 een jaar met belangrijke beslissingen over het inkomstenmodel. De overheid zal misschien beslissen om de bijdrage die de kabelmaatschappijen tot op heden leverden om te keren naar een bijdrage door de consument. Deze discussie raakt de levensvatbaarheid van de regionale zenders in de kern.

 

Rik De Nolf wijst op het succes van de aankoop van de zender Vitaya en de integratie binnen Vmma. Hoe de markt zal reageren op de verwachte herlancering van VT4 is onduidelijk. Niet alleen de verschuiving van kijkers en reclamebudgetten tussen de zenders, maar ook de impact op de totale reclamemarkt is een vraagteken. Alleszins is het management van de Vmma herschikt zodat er met een nieuw elan naar de toekomst kan gekeken worden.