Resultaten GDMA-studie ‘Global Attitudes to Privacy’: Consumenten zijn zich meer bewust van online privacy, maar de bezorgdheid daalt

FacebookTwitterLinkedIn

Op 22 juni gaf BAM ruimte aan de presentatie van de internationale GDMA-studie Global Attitudes to Privacy, die voor het eerst werd uitgevoerd mét inbegrip van België (met medewerking van Trends Business Information en The Data Agency).

Pas in 2021 nam België voor het eerst deel aan deze internationale studie over de attitude van consumenten over privacy. 16 landen in totaal, met een dikke 20.000 respondenten in totaal, in België zo’n 1.000 respondenten. Via 200 vragen werd zo hun attitude in kaart gebracht.

In grote lijnen zijn er op globaal niveau drie groepen, legt Burt Riské (Trends Business Information) uit: 53% Data Pragmatists (die data zullen delen als ze er iets voor in ruil krijgen), 29%  Data Unconcerned (die van online privacy niet wakker liggen) en 18% Data Fundamentalists (die geen data zullen delen, wat ze er ook voor zouden terugkrijgen). Dat wil zeggen dat 82% van de consumenten bereid is te participeren in de data-economie.

Globaal valt er een verschuiving vast te stellen van een fundamentele naar een onbezorgde houding. Privacy wordt daarbij wel nog steeds als belangrijk beschouwd, maar de bezorgdheid ligt in dalende lijn. En hoewel de komst van de GDPR ervoor gezorgd heeft dat consumenten beter op de hoogte zijn van online privacy (en die ook belangrijk vinden), heeft dat toch niet geleid tot een stijging in fundamentele attitudes.

De bereidheid tot participatie in die data-economie is echter “geen free ride“, zoals Peter Trap (The Data Agency) stelt. Trust en transparency zijn een zo goed als noodzakelijke factor vooraleer consumenten willen meestappen in het delen van hun gegevens.