Radiofrequentieplan: de auditeur van de Raad van State beveelt aan om de toewijzing van een radiolicentie aan LN24 op te schorten

FacebookTwitterLinkedIn

De auditeur van de Raad van State besloot woensdag om de toewijzing op te schorten van licenties aan de nieuwe non-stop nieuwszender LN24, alsook aan Radio Contact, NRJ en Fun Radio. Die eerdere toewijzing gebeurde ten nadele van DH Radio. Als de Raad van State de auditeur hierin volgt, dan worden de betrokken licenties opgeheven.

De voorafgaande beslissingen

Ter herinnering: de Franstalige Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) had begin september haar beslissing bevestigd om een netwerk van radiofrequenties toe te kennen aan LN24 ten nadele van DH Radio, na een eerder beroep van diens eigenaar IPM. Daarop motiveerde de CSA haar beslissingen gedetailleerder, maar desondanks tekende IPM opnieuw beroep aan.

Nu betwist de eerste auditeur van de Raad van State in zijn mondeling besluit de methodologie van de CSA. De herwerking van één van de documenten gebruikt door de CSA gebeurde volgens de auditeur “met weinig nauwkeurigheid”.

De Raad van State

De auditeur beveelt daarom aan om de uitvoering op te schorten van de toewijzing van frequenties aan alle vijf de betrokken radiozenders: NRJ, Fun Radio, Radio Contact en LN24, en DH Radio, waaraan geen frequentie werd toegekend.

De Raad van State moet nu bekijken of ze de auditeur hierin volgt. De CSA zou in dat geval, met een herziene methodologie, opnieuw moeten beoordelen welke zenders een radiofrequentie krijgen. De Raad van State neemt in de komende dagen een beslissing.