Onregelmatigheden bij VRT: Opsporingsonderzoek geopend en hevige discussies in Vlaams Parlement

FacebookTwitterLinkedIn

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar mogelijke onregelmatigheden die zouden hebben plaatsgevonden bij de VRT.

Het onderzoek komt er nadat een rapport van Audit Vlaanderen een aantal pijnpunten had blootgelegd in de werking van enkele afdelingen van de openbare omroep. Ook het Rekenhof had voordien al problemen aangestipt bij het afsluiten van contracten door de VRT. Volgens het Brusselse parket gaat het voorlopig om een opsporingsonderzoek en is er dus nog geen onderzoeksrechter aangesteld.

In februari raakte bekend dat Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie onder de loep neemt, een audit opstartte naar enkele contracten bij de VRT. In het onderzoek werd nagegaan of er al dan niet sprake is van onregelmatigheden. Er werd ook bekeken of er op het vlak van integriteit en deontologie zaken fout liepen.

Begin oktober maakte de VRT dan zelf bekend dat het rapport van Audit Vlaanderen wel degelijk pijnpunten blootlegde in de werking van enkele afdelingen. “Het citeert een aantal voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of gewoonweg niet gerespecteerd. Dat creĆ«ert minstens de indruk van ontoereikende organisatiebeheersing en onvoldoende integriteitsbesef bij bepaalde medewerkers”, luidde het.

Eind oktober bleek dan dat ook het Rekenhof verschillende inbreuken rond de mededingingsregels had gevonden. “Meermaals wees de VRT een overheidsopdracht rechtstreeks aan een dienstverlener toe, zonder een overheidsopdracht te plaatsen of zonder meerdere ondernemingen te raadplegen, hoewel de overheidsopdrachtenregelgeving dat vereiste”, schreef het controle-orgaan. “Minstens kon de VRT de raadpleging van meerdere ondernemers of de onmogelijkheid daartoe niet aantonen, bij gebrek aan stavingstukken of gemotiveerde beslissing.”

De omroep slaagde er volgens het Rekenhof ook niet altijd in een financieel overzicht per overeenkomst te bezorgen. Het gebrek aan overzicht van de lopende contracten vergroot het risico dat bepaalde overeenkomsten ten onrechte niet tijdig opnieuw in mededinging worden gezet. De VRT kon bovendien geen formele interne instructies voorleggen voor opdrachten die niet of niet geheel onder de overheidsopdrachtenregelgeving vallen.

Reactie van Groen en sp.a

Oppositiepartijen sp.a, Groen en Vlaams Belang zijn al langer kritisch voor de rol die VRT-voorzitter Luc Van den Brande heeft gespeeld. Een hoorzitting achter gesloten deuren met Van den Brande (op 29 oktober) heeft de oppositie niet kunnen overtuigen.

Minister van Media Benjamin Dalle verwijt de oppositie dat ze de VRT “enorme schade toebrengt” door steeds terug te komen op “debatten uit het verleden“.

Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman is scherp voor minister Dalle: “Het is een schande dat u durft te beweren dat wij de VRT schade toebrengen door vragen te stellen over wat er fout gelopen is in het verleden. Dat is net onze taak“. Meuleman spreekt zelfs van een “doofpotoperatie“.

Ook sp.a-parlementslid Katia Segers tilt zwaar aan de beschuldiging dat zij “spelletjes” zou spelen. “De imagoschade komt niet door onze vragen. De imagoschade is gestart in 2019 door malversaties waar niet adequaat op gereageerd is, ook niet door de voorzitter van de raad van bestuur“, aldus Segers.

Bron: Belga.