NP herziet zijn aanbod voor 2016

FacebookTwitterLinkedIn

NP, het nationale advertentieaanbod van de vier dagbladregies De Persgroep, IPM, Rossel en Mediahuis, heeft besloten om zijn portfolio aan te passen in functie van de communicatiedoelstellingen van adverteerders.

 

Concreet betekent dit dat er een opsplitsing wordt gemaakt tussen ‘Impact` en ‘Frequency`.

 

Binnen Impact wordt er in functie van de doelstellingen een verschil gemaakt tussen NP Day (maximaal bereik op één dag) en NP Impact (maximale impact over meerdere dagen). In dit laatste geval gaat het over de grote papieren formaten.

 

Binnen Frequency kan er gekozen worden tussen NP Digital (puur digitaal) of NP Campaign (kleinere formaten die in frequentie worden ingezet, ofwel papier ofwel multiplatform).

 

Ten opzichte van 2015 verandert er dit:

* de nieuwe onderverdeling in Impact en Frequency, met binnen Impact de twee nieuwe luiken NP Day en NP Impact

* belangrijke verlaging van de instaptarieven voor grote formaten

* een herdefiniëring van NP News met als doelstelling een hogere impact

* NP Original wordt opgesplitst en ondergebracht onder NP Day, NP Impact en NP Campaign

* de start van een volledig flexibele planning binnen de NP Campaign

* NP Digital verandert niet.