Nieuwe Out-Of-Home studie van CIM, wave 2014-1

FacebookTwitterLinkedIn

Het CIM publiceerde vandaag de resultaten van de nieuwe Out-Of-Home studie. Deze studie is in meer dan één opzicht vernieuwend en up to date: er werden nieuwe verplaatsingsgegevens geïntroduceerd, er werden een aantal methodologische verbeteringen voor het verkrijgen van deze gegevens doorgevoerd, en de berekening van de contacten met de reclameborden gebeurde aan de hand van de allernieuwste Tom-Tom kaart.

 

Luik verplaatsingen

Om de verplaatsingsgegevens die tot nu toe gebruikt werden te vernieuwen heeft het CIM beroep gedaan op AQRate. Gespreid over vier jaren, realiseert het instituut een veldwerk van 12.000 enquêtes: 3.000 interviews per jaar. De bedoeling is om de bestaande verplaatsingsgegevens op die manier, stap voor stap, volledig te vernieuwen. De laatste update van deze gegevens dateerde van 2005-2006.

 

De resultaten integreren de eerste 3.000 nieuwe verplaatsingsdagboeken, die toegevoegd worden aan de bestaande database. Wat de methodologie betreft, zijn er twee belangrijke wijzigingen:

– De rekrutering gebeurt nu face-to-face, thuis bij de respondent. Daardoor wordt de representativiteit van de steekproef verhoogd. Ter herinnering, voor de studie 2005-2006 gebeurde de rekrutering via de post;

– Daarna worden één week lang verplaatsingsgegevens geregistreerd via één van deze methodes: ofwel via een papieren dagboek, ofwel via een online dagboek met een geolocalisatie-tool waardoor een grotere nauwkeurigheid van de gegevens wordt bekomen. Het instituut heeft ook een nieuw methode getest waarbij de verplaatsingen via GPS geregistreerd worden. Deze methode wordt op dit moment verder op het veldwerk uitgerold.

 

Nieuwe kaart

Om tegemoet te komen aan de wijzigingen in de wegeninfrastructuur, de evolutie van onze steden en de evolutie in de GIS-technologieën (Geographic Information System), werden de meest recente kaartgegevens toegevoegd. Ze laten toe om de contacten met de panelen en de prestaties van de netwerken te verfijnen. Om dit te realiseren hebben de vier OOH-regies samen ongeveer 43.000 panelen (alle formaten) opnieuw ingeplant op een nieuwe kaart (Tom-Tom 2012). Deze actualisering van de routes beïnvloedt rechtstreeks de resultaten van de individuele panelen door de impact op de modellering van de verplaatsingen.

 

De modellering, de berekening van de contacten en de tools voor de inplanting en de exploitatie worden aangeleverd door het instituut Pointlogic. Deze methodologische verbeteringen laten toe om de studie nog nauwkeuriger en betrouwbaarder te maken, maar ze hebben een belangrijke impact op de resultaten. Vandaar een duidelijk motto: vergelijking met het verleden is strikt onmogelijk!

 

De gedetailleerde methodologie is beschikbaar op de site van het CIM.

 

De resultaten vindt u hier.