Nationale krantenregie Scripta stopt ermee in 2014, NP-producten voortaan rechtstreeks verkocht door de interne regies

FacebookTwitterLinkedIn

De krantenuitgevers Mediahuis, IPM en l’Avenir hebben beslist om de werving van hun nationale advertenties te vereenvoudigen. In dat licht worden de regie-activiteiten binnen Scripta vanaf 1 januari 2014 stopgezet en zal het verkoopproces van de nationale advertentie-producten (NP) rechtstreeks via de interne regies van de uitgevers lopen.

 

De aanpak van Scripta, bijna uitsluitend gericht op print, kwam niet volledig meer tegemoet aan de vraag van een snel veranderend krantenlandschap. Bovendien is de voorbije periode zwaar geïnvesteerd in de uitbouw van digitale expertise en niet-traditionele campagnemogelijkheden.

 

Wat NP betreft is het de bedoeling om in het voorjaar van 2014 met een sterk vernieuwd productportfolio naar buiten te komen. Wel zullen de NP-producten voortaan rechtstreeks verkocht worden door de interne regies.

 

De interne regie van elke uitgever krijgt een toegewezen NP salesmanager die de promotie en commercialisering van de NP-producten voor zijn rekening zal nemen. Voor Mediahuis en L’Avenir wordt dit Marleen Veugelers, voor IPM Nathalie Legouy, voor Rossel Gonda Lontings en voor de Persgroep Valérie Delain. Zij worden de vier NP-ambassadeurs en zullen in nauw overleg staan met het andere sector-initiatief Newspaperswork. De “one stop shopping approach” voor NP-producten blijft dus bestaan aangezien via één van de vier contactpersonen nog steeds een rondje kranten kan worden aangekocht.