MediaSpecs Summer Interview 6/9 – Roularta HealthCare, een veelzijdig bedrijf middenin de medische community

FacebookTwitterLinkedIn

Voor ons zesde Summer Interview spraken we af met Jan Bamelis (foto links) en Geert Verrijken (foto rechts) van Roularta HealthCare, het onderdeel van Roularta Media Group dat zich focust op artsen, specialisten, apothekers en managers in de gezondheidszorg. MediaSpecs trok naar de Raketstraat in Evere en had er een gesprek met de directeur en het redactiehoofd.

Roularta HealthCare telt een dertigtal werknemers en is uitgever van Artsenkrant – Le Journal du Médecin, De Apotheker – Le Pharmacien, AK-Hospitals – JM-Hospitals en Belgian Oncology & Hematology News. Naast de papieren publicaties zijn er van deze merken ook telkens aparte websites en newsletters. Recent kwam ook Knack Bodytalk – Le Vif Bodytalk onder hun hoede, zetten ze het nieuwe departement Events & Education op en lanceerden ze het e-learningplatform Eduthon.

Over adverteerders en agentschappen

Jan Bamelis, sinds november 2018 bij Roularta HealthCare en voorheen actief bij verschillende farmabedrijven, benadrukt dat het verkopen van advertenties grotendeels rechtstreeks met de klant gebeurt. Slechts 3% van de omzet loopt via agentschappen.

“Maar liefst 95% van onze adverteerders komt uit de medische sector. Toch voelen we ook een alsmaar stijgende interesse uit andere sectoren om gezondheidsprofessionals te bereiken. We hebben een mooi afgelijnde én kapitaalkrachtige doelgroep die we ten volle kunnen bereiken.”

“Banken en verzekeringen hebben specifieke producten voor vrije beroepers, maar evenzeer hebben bepaalde automerken, immobiliën of andere high-end producenten veel interesse in onze doelgroep.”

“In een moeilijke magazinemarkt blijven we in print goed onze streng trekken, mede omdat we blijven diversifiëren met onder andere regelmatige special editions. Daarnaast neemt het aandeel digitale advertentie-inkomsten jaar na jaar gestaag toe. Vorig jaar hadden we daar zelfs meer aanvragen dan dat we konden plaatsen en hebben we de inventorymogelijkheden uitgebreid.”

“Ook voor native advertising is er bij ons plaats, al staat dat in de medische wereld nog in zijn kinderschoenen vergeleken met de B2C-omgeving. Om uw geloofwaardigheid niet te verliezen, is het uiteraard belangrijk om aan de lezer duidelijk mee te geven welke content betaald werd en welke niet. Al ben ik er echter ook van overtuigd dat betaalde content nog te vaak in een hoek geduwd wordt. Ook betaalde content kan voor de lezer van grote waarde zijn, zolang het maar geen platte publiciteit is.”

Eduthon, het nieuwe paradepaardje

Twee maanden terug lanceerde Roularta HealthCare het e-learningplatform Eduthon.com waar artsen via verschillende abonnementsformules terechtkunnen voor navorming van hoge kwaliteit. Zowel huisartsen als specialisten vinden op het audiovisueel platform geaccrediteerde opleidingen waarmee hun permanente vorming op eigen tempo vorm krijgt.

Artsen moeten namelijk elke 3 jaar minstens 60 opleidingspunten verzamelen. Via Roularta HealthCare kan dit door het lezen van de specifieke Eduthon-artikels in de Artsenkrant of door het volgen van opleidingen via het online educatieplatform Eduthon. Telkens moeten ze dan nadien ter controle enkele inhoudelijke vragen oplossen.

“De Artsenkrant brengt al 42 jaar op een gedegen manier informatie voor de medische sector. Vanuit die marktappreciatie is het idee ontstaan om ook voor opleidingen onze rol te spelen. Het tweetalige platform is specifiek voor Roularta HealthCare ontwikkeld, met ondersteuning van moederbedrijf Roularta Media Group, zowel qua content als uitwerking.”

“Momenteel staan er 9 punten online. Dat aanbod zal vanaf september stelselmatig uitgebreid worden. Uiteindelijk willen we tot een platform komen dat de artsen de mogelijkheid geeft om in een reflex naar Eduthon te surfen als ze punten nodig hebben voor hun continue vorming. Dit najaar schakelen we dan ook een versnelling hoger wat betreft de promotie van het platform.”

“Het is een strategische keuze om Eduthon reclamevrij en dus objectief en neutraal te houden, in elk geval voor de medische content. Uit onze enquête is namelijk gebleken dat 80% van de artsen het belangrijk vindt dat het platform niet door de farma gesponsord wordt. Om opleidingen erkend te krijgen door het RIZIV is het ook essentieel dat de inbreng van de industrie zo klein mogelijk is.”

Hybride events zijn de toekomst

Volgens Geert Verrijken, medisch journalist sinds 1988 en momenteel redactiedirecteur van Roularta HealthCare en tevens hoofdredacteur van de Artsenkrant, zijn hybride events de toekomst.

“Fysieke congressen en seminaries gaan in de toekomst deels moeten plaatsmaken voor online opleidingen zoals Eduthon.”

“We gaan vermoedelijk naar een scenario waar opleidingen grotendeels digitaal gevolgd worden en de nadruk bij fysieke events puur op het netwerken ligt.”

Roularta HealthCare heeft daarvoor onder leiding van Vincent Engelen de specifieke afdeling Events & Education opgericht die gespecialiseerd is in alle virtuele, hybride en live events, seminaries en congressen.

Elk jaar organiseert de Artsenkrant zelf ook verschillende awards, zoals de ‘Specialist van het Jaar’ en een scriptieprijs voor jonge huisartsen. De meest bekende is echter de Galenusprijs die dit jaar plaatsvindt op 12 oktober en waarvan Roularta HealthCare de Belgische rechten in handen heeft.

Artsenkrant als hoeksteen

De oudste en grootste titel in de portefeuille van Roularta HealthCare is Artsenkrant – Le Journal du Médecin. De papieren versie blijft de basis, omdat het merendeel van de artsen niet behoren tot de digital natives. Wekelijks worden 25.000 exemplaren naar de huisartsen en specialisten verstuurd. De structuur wordt opgesteld volgens een vast stramien: actualiteit, medisch nieuws, praktijk en cultuur. Waar de papieren versie vooral achtergrond brengt, kan de newsletter (die twee keer per week verschijnt) meer inspelen op de dagelijkse actualiteit. Op sociale media is Artsenkrant vooral actief op Twitter met 6.000 Nederlandstalige en 4.000 Franstalige abonnees.

De Apotheker – Le Pharmacien verschijnt maandelijks op papier (8.740 exemplaren worden verstuurd naar officina- en ziekenhuisapothekers) en schakelde onlangs over van krantenformaat naar magazineformaat. Onder leiding van hoofdredactrice Veerle Caerels werd de titel gerestyled naar een fris, jong en positief blad. De newsletter verschijnt elke twee weken.

AK-Hospitals – JM-Hospitals, onder leiding van hoofdredacteur Vincent Claes, is een kwartaalmagazine dat verstuurd wordt naar 5.416 leidinggevenden in de ziekenhuissector. Maandelijks wordt er ook een newsletter verzonden.

Met Johan Longueville als hoofdredacteur is Belgian Oncology & Hematology News het meest wetenschappelijke magazine van allemaal. Het wordt vijf keer per jaar verstuurd naar 4.500 oncologen, radiotherapeuten en hematologen. Ook hier werd recent gewisseld van krantenformaat naar magazineformaat en werd de content aangepast om nog meer te beantwoorden op alle vragen van de oncologische community in België. De bijhorende newsletter verschijnt tweewekelijks.

“Redactioneel proberen we regelmatig projecten te lanceren over alle titels heen, zoals special editions of enquêtes. Het afgelopen jaar gaven we een special ‘Bravo’ uit als dankbetuiging aan alle gezondheidsmedewerkers en dit najaar verschijnt er nog één over de wereldwijde corona-aanpak, ‘Planet Corona’. Qua enquêtes was onze bevraging rond verslaving en burn-out bij artsen en apothekers een groot succes. De respons lag enorm hoog en men grijpt nog lange tijd terug naar de resultaten ervan. Een ander voorbeeld waarmee we de nationale pers haalden, was onze enquête die in september 2020 peilde naar de houding van artsen ten opzichte van het coronavaccin. Hiernaast maakt de redactie ook nog af en toe B2B-ziekenhuisbijlages in opdracht van Belgische ziekenhuizen die dan als bijlage bij de Artsenkrant verschijnen.”

Zijn er nog medische specialisaties die door Roularta HealthCare kunnen worden afgedekt in de toekomst? Volgens Jan Bamelis is waardevolle content brengen geen probleem, maar moeten de kosten voor een eigen redactie wel gedragen kunnen worden door commerciële inkomsten en dat is niet voor elke doelgroep haalbaar.

“Je zou perfect een interessant blad voor psychologen of nog zoveel andere zorgverstrekkers kunnen maken. Content is daarbij absoluut geen probleem, maar is het economisch haalbaar om op continue basis budgetten binnen te krijgen? Veel van die specialiteiten zijn geen productvoorschrijvers en gebruiken ook geen materiaal, dus vind je er zeer moeilijk investeerders voor.”

Eenzelfde redenering kan gemaakt worden voor podcasts, één van de huidige trends in het medialandschap. “Ook hier is het een financiële kwestie, want een podcast maken heeft zijn prijs. Daarnaast vraagt een goede podcast ook continuïteit en een duidelijk redactioneel traject. Het is zeker mogelijk, maar het is niet zomaar een evidentie om dat sustainable te maken.”

Bodytalk als nieuwkomer

Sinds begin dit jaar behoort ook Knack Bodytalk – Le Vif Bodytalk tot Roularta HealthCare. Met Marleen Finoulst als hoofdredactrice richt dit magazine zich niet tot de medische sector, maar tot consumenten. Bodytalk verschijnt zes keer per jaar op telkens 169.887 exemplaren en vertelt voornamelijk over preventie en gezonde levensstijl.

“Adverteerders kunnen dus binnen Roularta HealthCare hun communicatie ook naar het grote publiek wenden. Hiervoor werkt Roularta HealthCare nauw samen met Roularta Media, dat de commercialisering van de andere B2C-bladen van Roularta voor haar rekening neemt. Deze kruisbestuiving tussen B2B en B2C zorgt voor een commerciële meerwaarde. Alle advertenties die onder de noemer healthcare vallen, of ze nu verschijnen in de B2B- of B2C-publicaties van Roularta, lopen via Roularta HealthCare.”

“Veel farmabedrijven hebben een Corporate Communication Officer die over het bedrijf communiceert naar patiënten. Bodytalk is een geschikt medium wanneer bedrijven hun normen en waarden, bijvoorbeeld over milieu of duurzaamheid, willen verspreiden naar het grote publiek. Ook gezondheidsondersteunende acties die deze bedrijven organiseren, vaak op vlak van preventie of informatie, hebben er hun plaats.”

Covid-19

Artsen en apothekers zijn tijdens de coronacrisis blijven werken en stonden nog meer in de belangstelling dan voorheen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Roularta HealthCare niet mag klagen over hun advertentie-inkomsten van het voorbije anderhalf jaar. In tegenstelling tot andere mediabedrijven draaiden zij wel een quasi normaal jaar.

Redactioneel gezien kregen ze als medische pers wel plots concurrentie van alle mainstream media, die bovendien met hun dagelijkse frequentie nog korter op de bal konden spelen. Voor Geert Verrijken en zijn team was het een uitdaging om origineel uit de hoek te blijven komen.

“In het begin was het wat zoeken, maar gaandeweg hebben we toch zaken kunnen brengen die bij andere media nog niet aan bod waren gekomen. Onze expertise in de medische wereld blijft toch altijd sterk naar boven komen.”

Jan Bamelis & Geert Verrijken

Directeur Jan Bamelis (links) en redactiehoofd Geert Verrijken (rechts) van Roularta HealthCare.

NOOT VAN DE REDACTIE: Mediaplanners en adverteerders kunnen alle advertentiemogelijkheden van Roularta HealthCare terugvinden in de MediaSpecs Database. U vindt er een overzicht van alle producten met de bijhorende mediakit en contactgegevens.