Mediahuis Connect kiest voor continuïteit m.b.t. agentschapscommissie

FacebookTwitterLinkedIn

Mediahuis kondigde recent aan een belangrijke nieuwe stap te zetten naar een multimediaal bedrijf in België en Nederland door een aantal nieuwe media-activiteiten te huisvesten die tot nu toe bij de aandeelhouders Corelio en Concentra zaten (News 19/10).

Na goedkeuring door de mededingingsautoriteiten wordt er de komende periode dan ook werk gemaakt van de integratie van deze activiteiten en de versterking van de bestaande partnerschappen. Mediahuis wil de impact hiervan in nauw overleg met al zijn partners opvolgen en evalueren.

Om die reden heeft Mediahuis Connect beslist om, gedurende de aanloopperiode naar het verruimde Mediahuis, te opteren voor continuïteit en voorlopig geen wijzigingen aan te brengen in de bestaande regeling van de agentschapscommissie.

Dat neemt niet weg dat Mediahuis in de toekomst open blijft staan voor elk nieuw motiverend vergoedingsmodel dat beantwoordt aan de evoluties in onze markt.