Lesbische vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in het VRT-Journaal

FacebookTwitterLinkedIn

De zichtbaarheid van homoseksuele mannen in nieuwsuitzendingen van de VRT is de laatste decennia sterk toegenomen. Lesbische vrouwen komen echter minder vaak in beeld. Dat blijkt uit een nieuw grootschalig onderzoek naar de evolutie van nieuwsberichtgeving over holebi’s in Vlaanderen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Nederlandse onderzoekers Laura Jacobs van de Universiteit van Amsterdam en Cecil Meeusen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de KU Leuven.

De onderzoekers analyseerden 464 nieuwsberichten van Het Journaal van de openbare omroep voor een periode van 32 jaar, met name van 1986 tot 2017. De studie wordt gepubliceerd in Journal of Homosexuality.

Aan het woord versus in beeld

Volgens de onderzoekers is de aandacht voor holebi’s in nieuwsuitzendingen sinds 1986 gestegen. “Als je dit meer in detail bekijkt, blijkt dat homoseksuele mannen meer aan bod komen dan lesbische vrouwen: zij krijgen vaker het woord en komen vaker in beeld“, zeggen Jacobs en Meeusen. Homoseksuele mannen komen in 34% van de nieuwsberichten over homoseksualiteit aan het woord, lesbische vrouwen krijgen slechts in 15% van de nieuwsberichten het woord, maar half zoveel dus.

Hetzelfde patroon stellen ze vast bij het in beeld brengen van deze groepen: homoseksuele mannen komen in 51% van de nieuwsberichten in beeld, lesbische vrouwen slechts in 27%. De algemene stijging naar meer spreektijd en meer in beeld brengen van holebi’s over de tijd heen is dan ook sterker voor homoseksuele mannen dan voor lesbische vrouwen.

Vrouwen in het algemeen ondervertegenwoordigd

De onderzoekers halen bredere patronen van genderdiscriminatie aan als verklaring. “Uit zowel Vlaams als internationaal onderzoek blijkt dat vrouwen in het algemeen sterk ondervertegenwoordigd blijven in het nieuws. Voor de holebigemeenschap kan dit extra nadelig zijn, gezien het gebrek aan rolmodellen voor lesbische vrouwen.

Voorts zijn er volgens de onderzoekers verschillen in de soort van berichtgeving over lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. “Wanneer lesbische vrouwen aan het woord komen, is het bericht minder vaak negatief en is er een hogere kans dat ze in een bericht aan bod komen dat gelijke rechten, en dan vooral het recht op adoptie voor holebi’s, benadrukt. Wanneer homoseksuele mannen aan het woord komen, worden ze vaker opgevoerd in een slachtofferrol, als slachtoffer van ‘gaybashing’. Dat zijn typische thema’s, die voortkomen uit bredere patronen van gender stereotypering“, stellen Jacobs en Meeusen.

Er lijkt volgens de onderzoekers dus sprake van “een dubbele achterstelling voor lesbische vrouwen“. “Daarbij worden ze benadeeld omwille van hun seksuele oriëntatie en hun vrouw-zijn. Ze worden wel iets positiever in beeld gebracht, maar analyses tonen aan dat dit vooral komt door associaties met typisch vrouwelijke en ‘softe’ thema’s, zoals de adoptie van kinderen. Hoewel het nieuws goed op weg is om homoseksualiteit meer op de kaart te zetten en homofobie te problematiseren, is er nog een weg te gaan wat gendergelijkheid betreft“, luidt het.

Bron: Belga.