Vlaamse Regulator voor de Media: Jaarverslag 2022

FacebookTwitterLinkedIn

In het jaarsverslag 2022 bespreekt de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) de belangrijkste verwezenlijkingen in het afgelopen jaar.

De algemene kamer van de VRM nam in 2022 37 beslissingen. Net zoals de recentste voorgaande jaren vormen de beslissingen in radio-gerelateerde zaken de meerderheid van de beslissingen, en dus niet de beslissingen over commerciële communicatie. Het aantal radio-gerelateerde beslissingen is in 2022 wel gedaald, terwijl het aantal beslissingen over commerciële communicatie status quo is gebleven.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen nam in 2022 4 beslissingen.

Het overgrote deel van de in 2022 genomen beslissingen zijn het gevolg van een ambtshalve onderzoek. Het voorbije jaar voerde de VRM

  • 338 monitoringsopdrachten uit bij de openbare, regionale en particuliere televisie-omroeporganisaties.
  • 342 opnamemomenten uit bij de openbare en particuliere radio-omroeporganisaties.

In het kader van de monitoring van de video’s geplaatst door Vlaamse influencers op socialemediaplatformen, volgde de VRM eind 2022

  • 1.532 profielen op Instagram
  • 1.229 profielen op Tiktok
  • 553 kanalen op Youtube
  • 556 streamers op Twitch

Aan het einde van dit jaarverslag formuleert de VRM nog enkele bedenkingen en aanbevelingen. Deze hebben o.a. te maken met de Digitale Diensten Coördinatoren, de stimuleringsverplichting en de samenwerking tussen regulatoren.

Meer informatie vindt u hier en in de PDF hieronder.