Raad voor de Journalistiek: Jaarverslag 2022

FacebookTwitterLinkedIn

De Raad voor de Journalistiek, onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de journalistiek, publiceerde onlangs zijn jaarverslag 2022. Het voorbije jaar ontving de Raad 75 klachten (het gemiddeld aantal klachten per jaar is 55).

De Raad voor de Journalistiek heeft in 2022 elf klachten gegrond of deels gegrond en elf andere ongegrond verklaard. Naast deze 22 uitspraken, werden 25 andere klachten minnelijk geregeld. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2022.

Bijna twee derde van het aantal klachten had betrekking op websites, hoewel dit vaak gaat over sites die verbonden zijn aan een krant, magazine of televisieomroep.

Wat de aard van de klachten betreft, bestaat de top vier uit klachten over:

  1. waarheidsgetrouwe berichtgeving
  2. wederhoor
  3. respect voor het privéleven
  4. het uiten van ongegronde verdachtmakingen en beschuldigingen

Meer informatie vindt u hier en in de PDF hieronder.