Visienota “We are Transformers” van ACC-voorzitter Marc Fauconnier

FacebookTwitterLinkedIn

Aan het begin van een nieuw jaar staat ACC – als koepelvereniging van de Belgische communicatiebureaus – even stil bij wat er allemaal op de creatieve bureaus afkomt. Er wordt bekeken hoe haar leden als ‘captains of industry’ optimaal kunnen inspelen op de veranderingen in de sector om zo relevant mogelijk te blijven voor hun klanten en consumenten.

Marc Fauconnier, de nieuwe voorzitter van ACC, heeft zijn visie op de toekomst van de creatieve sector uitgeschreven in de nota “We are Transformers”. Hij wordt hierin bijgetreden door de Raad van Bestuur.