Seen from Space: Televisiebestedingen – 2019, een somber jaar

FacebookTwitterLinkedIn

Het jaar 2019 werd zoals verwacht afgesloten met een negatieve balans voor de bruto televisiebestedingen. Met een totaal van 1 miljard 581 miljoen euro (zonder de themazenders van Transfer*) bedraagt de totale daling 2,3%. Ze is sterker in het zuiden (- 3,0%) dan in het noorden (- 1,9%). Als we naar de seizoenen kijken, stellen we vast dat het tweede trimester bijzonder zwak was, terwijl de maanden april en mei normaal de hoogste inkomsten van de zenders tijdens de eerste helft van het jaar vertegenwoordigen.

In dat kader was de grote spelers een uiteenlopend lot beschoren. DPG gaat met 5% achteruit, een daling die in het bijzonder verklaard wordt door Q2 en de kidszenders die echt wegzakken. SBS is de enige regie die positief evolueert en 2% vooruitgaat, wat te wijten is aan de lichte daling van Vier en Vijf gecombineerd met de zeer sterke stijging van Zes. Bij IP is de situatie moeilijk. De drie historische zenders van de groep verliezen 8% en de cijfers blijven rood, ook met de toevoeging van TF1 (bij IP voor de laatste vier maanden van het jaar). Gezien over het hele jaar (Transfer + IP) boegte de Franse zender een vooruitgang van 75% ten opzichte van 2018. RMB blijft stabiel: de sterke stijging van de AG-groep compenseert de daling van de RTBF die het dit jaar zonder voetbal moet stellen (zonder de gegevens van de World Cup, blijven de openbare omroepen stabiel).

De zwakte van de markt wordt vooral veroorzaakt door het gedeeltelijke verstek van de economische sectoren die gewoonlijk het sterkst aanwezig zijn op televisie. Voeding (meer bepaald via dranken – soft drinks, bier, koffie), beauty en verzorging (via verzorgingsproducten en toestellen) en cultuur&vrije tijd (meer bepaald via spelen/speelgoed). We merken ook de duidelijke daling van de diensten (via banken/verzekeringen) en telecom. Omgekeerd is de distributie het sterkst gestegen in 2019 (+ 32%), vooral via online verkoop, maar ook door grootdistributie. We mogen tot besluit niet vergeten dat deze waarden op het volledige tarief worden berekend, voor de betalende budgetten, net zoals voor de ruilen en compensaties. Daarom weerspiegelen ze in geen geval de evolutie van de zenderinkomsten, maar zijn ze wel een indicator voor de gezondheidstoestand van de markt.

(*) Om een juister beeld te geven van de bruto tv-bestedingen op zijn themazenders heeft de regie Transfer zijn valorisatiewijze in 2019 volledig herzien. Daarmee staan de tellers op nul voor het vervolg, maar vergelijken met 2018 is niet meer mogelijk. We integreren Transfer dus niet in de berekeningen, met uitzondering van TF1, omdat zijn manier van valorisatie ongewijzigd blijft voor beide jaren.

Redactie: MM.